nieuws

Verzekeraar: ‘Pijn is geen aandoening’

Schade 1186

De Kifid-geschillencommissie vindt het terecht dat verzekeraar Unigarant N.V., gevestigd te Hoogeveen, niet verantwoordelijk is voor de €840 tandartskosten die een klager eiste na zijn reis in Turkije. De klager eiste €400 voor onvoorziene uitgaven aan de tandarts plus €140 euro extra vervoerkosten en €300 extra verblijfkosten.

Verzekeraar: ‘Pijn is geen aandoening’

Het gaat in deze zaak om een consument die op 7 juli 2016 een doorlopende reisverzekering bij de verzekeraar afsloot. Op de verzekering waren de voorwaarden van de ANWB doorlopende reis- en annuleringsverzekering van toepassing. De klant kreeg tijdens zijn verblijf in Turkije volgens eigen zeggen pijn aan zijn tanden en onderging in Ankara bij een tandarts een behandeling waarbij 6 gaatjes werden gevuld en tandsteen werd verwijderd. Omdat de consument diegene was die auto reed en door de pijn niet meer kon rijden moest de terugreis met drie dagen worden uitgesteld, ook deze oplopende verblijfkosten wilde hij terugvorderen.

Verweer verzekeraar

Volgens de verzekeraar had de consument “niet aangetoond dat de geclaimde schade het gevolg is van een gedekte schadegebeurtenis. Consument heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat de tandheelkundige behandeling noodzakelijk en onvoorzien was en als gevolg van een ziekte, aandoening of een ongeval dat plaats heeft gevonden tijdens de reis. Om recht te hebben op uitkering is het op grond van de Voorwaarden vereist dat Consument dit aantoont. Consument heeft niet bewezen dat de schade het gevolg is van noodzakelijke en onvoorziene medische kosten. Voor zover blijkt uit door Consument aangedragen informatie, is er sprake van een slecht gebit en slecht onderhoud. Hiervoor biedt de Verzekering geen dekking. Er wordt melding gemaakt van 6 gaatjes, het verwijderen van tandsteen en andere afzetting. Waarschijnlijk is hierdoor pijn ontstaan. Pijn is echter geen aandoening.”

‘Achterstallig onderhoud’

De commissie wees de vordering af: “Op grond van artikel 29 van de Voorwaarden is Consument verzekerd voor noodzakelijke en onvoorziene medische kosten, als gevolg van een ziekte, aandoening of een ongeval dat plaatsvindt tijdens de reis. Daarvan is in dit geval geen sprake. Uit de aard en de omvang van de blijkens de nota verrichte behandeling, waarbij zes gaatjes zijn gevuld en tandsteen is verwijderd, volgt dat met name sprake is geweest van het verrichten van achterstallig onderhoud aan het gebit van Consument. Dat is niet een noodzakelijke en onvoorziene medische behandeling waarvoor de Verzekering dekking biedt. De vordering is dan ook niet toewijsbaar.”

Reageer op dit artikel