nieuws

De Vereende hamert op belang solidariteit

Schade 1171

De Vereende heeft vorig jaar de brutopremieomzet met 9% weten te vergroten tot € 22,5 (20,7) mln. Behalve de gegroeide naamsbekendheid en de goede dienstverlening is ook het kritischer acceptatiebeleid van verzekeraars een oorzaak voor die toename. “Big data en technologische vooruitgang bieden daartoe steeds meer mogelijkheden. De vraag is of solidariteit, de hoeksteen van de verzekeringsbranche, daarmee niet verder onder druk komt te staan”, aldus de maatschappij in haar jaarverslag.

De Vereende hamert op belang solidariteit

Tegelijk met de omzetstijging is ook de schadelast gestegen: die groeide netto tot € 8,5 mln, tegen € 7,3 mln in 2015. Het nettoresultaat is verslechterd tot € -0,7 mln. Voornaamste oorzaak daarvoor vormen investeringen in een nieuw administratiesysteem, wat de bedrijfskosten mede deed groeien tot € 10,6 (7,9) mln. In 2015 werd nog € 0,4 mln winst gemaakt. Met name in Aansprakelijkheid liepen de resultaten terug: het brutoresultaat kwam uit op € -1,9 mln, terwijl in 2015 nog een licht positief resultaat van € 220.00 werd geboekt.

Toenemende claimcultuur

De Bavam-portefeuille is met 4,2% gegroeid dankzij onder meer een aantrekkende markt voor makelaars en financieel adviseurs. “We zagen een stijgende schadelast door onder andere een toenemende claimcultuur van klanten van onze verzekerden, een toename van activiteit van claimstichtingen en een kritischer houding van volmachtgevers richting hun gevolmachtigden. In verband hiermee zagen wij ons genoodzaakt om in 2017 een premieverhoging door te voeren alsmede een aanpassing van het eigen risico voor schades die hun oorzaak vinden in het overschrijden van bevoegdheden door volmachtkantoren.”

Geen notarissen meer

De Vereende verzekert sinds oktober niet meer de beroepsaansprakelijkheid van notarissen. Belangenorganisatie KNB wilde één verzekeraar voor alle notarissen die non-select de hele beroepsgroep zou verzekeren. “Omdat wij van mening zijn dat wij in deze constructie niet meer in staat zijn om te komen tot verantwoorde technische tekening van de risico’s en wij onze toegevoegde waarde in het ‘tailor made’ accepteren zagen verdwijnen, hebben wij besloten te stoppen met het verzekeren van notarissen.”

Solidariteit onder druk

“Bijzondere risico’s en schades worden gewoner. Verzekeringsaanvragen voor deze bijzondere risico’s weten de weg naar de Vereende steeds beter te vinden. In 2016 heeft dat voor de Vereende geleid tot een toename in aanvragen, offertes, polissen en schades. Een andere oorzaak is dat het acceptatiebeleid van verzekeraars steeds kritischer wordt. Big data en technologische vooruitgang bieden daartoe steeds meer mogelijkheden. De vraag is of solidariteit, de hoeksteen van de verzekeringsbranche, daarmee niet verder onder druk komt te staan. Als dat zo is, dan neemt het belang van het vangnet dat de Vereende in haar verschillende activiteiten biedt, toe.” De Vereende heeft solidariteit daarom tot thema van het jaarverslag gemaakt, schrijft directievoorzitter Ingrid Visscher.

Solidariteitsmonitor

Een van de prominenten die zich in het jaarverslag uitlaat over solidariteit, is Verbondsdirecteur Leo de Boer. Hij maakt onderscheid tussen ‘kanssolidariteit’ bij groepen verzekerden met min of meer dezelfde kans op schade en risicosolidariteit tussen individuen met verschillende risico’s. Bij risicosolidariteit betalen mensen met een laag risico relatief veel premie. “De vraag is hoe lang mensen dit vrijwillig doen als ze weten dat ze zelf een laag risico vormen.” Ook De Boer ziet de ruimte voor risicosolidariteit kleiner worden. Daarom heeft het Verbond een solidariteitsmonitor ontwikkeld: “Een instrument waarmee we jaarlijks gaan meten in hoeverre de premies van een grote groep maatmensen zich ontwikkelt. Lopen die premies steeds meer uit elkaar, dan kan dat tot verzekerbaarheidsproblemen leiden. En dat willen en moeten we voorkomen.”

Reageer op dit artikel