nieuws

Scheepvaart vaart goed: aantal schades blijft dalen

Schade 585

Het aantal grote schades in de scheepvaart is over het laatste decennium gedaald met 50%. Dit is voornamelijk het gevolg van de ontwikkeling van een stabielere veiligheidsomgeving door rederijen, zo blijkt uit de vijfde jaarlijkse Safety & Shipping Review 2017 van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Scheepvaart vaart goed: aantal schades blijft dalen

In 2016 zijn 85 schades gerapporteerd waarbij de schepen volledig zijn vergaan. Dit is volgens het onderzoek een daling van 16% vergeleken met vorig jaar. Voorlopige cijfers tonen aan dat 2016 het jaar is met het laagste aantal schades in de afgelopen tien jaar. Volgens het rapport is het aantal scheepsongevallen ook licht gedaald, namelijk met 4% tot 2.611. In de Safety & Shipping Review worden schades van boven de 100 ton geanalyseerd. “Hoewel de langdurige neerwaartse trend bemoedigend lijkt, is er geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid,” zegt Baptiste Ossena, Global Product Leader Hull & Marine Liabilities bij AGCS. “De maritieme sector wordt geteisterd door een aantal onlosmakelijk verbonden risico’s in een tijd van economische zwaktes.”

Probleemgebieden laatste tien jaar

Meer dan een kwart van de schades aan schepen in 2016 deed zich voor in Zuid-China, Indochina, Indonesië en de Filippijnen – de probleemgebieden van de laatste tien jaar. Het aantal schadegevallen bleef stabiel, maar het waren er nog steeds twee keer zoveel als op de Middellandse de Zwarte Zee, de regio met de op één na meeste schades. Het aantal schades steeg in Japan, Korea, Noord-China, Oost- Afrikaanse kust, de Zuid-Atlantische Oceaan, de Oostkust van Zuid-Amerika, de Canadese Arctische Wateren en de maritieme regio’s van Alaska.

Meest voorkomende oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van wereldwijde scheepvaartschades is volgens het onderzoek het zinken van een schip. In 2016 goed voor de helft van alle schades en niet zelden veroorzaakt door slechte weersomstandigheden. In hetzelfde jaar werd meer dan een derde van de scheepsincidenten veroorzaakt door machinebreuk. Dit zorgde ook voor een toename in incidenten van 16% in de regio Zwarte Zee en het oosten van de Middellandse Zee (563). Deze toename is voldoende om de Britse Eilanden te vervangen als voornaamste locatie qua incidenten van de afgelopen tien jaar. Wereldwijde piraterij en scheepsincidenten in de Arctische wateren nemen jaarlijks af. De uitdagingen en risico’s blijven echter bestaan, zoals bijvoorbeeld het groeiend aantal ontvoeringen van bemanning in delen van Azië en West-Afrika en de impact van een verwachte toename in vaarroutes over de Noordpool.

Technologie zorgt voor verbeteringen maar teveel aan vertrouwen zorgt echter voor risico’s

Technologie die de veiligheid vergroot heeft al invloed op de scheepvaart – van elektronische navigatiemiddelen tot aan wal gepositioneerde controleapparatuur en welzijn van de crew. Technologie heeft het potentieel om zowel de impact van menselijke fouten als machinestoringen aanzienlijk te verminderen. Een analyse door AGCS toont aan dat menselijke fouten 75% van de 15.000 aansprakelijkheidsschades veroorzaken en dit is goed voor ongeveer $ 1,6 miljard.

Reageer op dit artikel