nieuws

Het verzekeringsbedrijf dat juist over de gekke dingen meedenkt

Schade 1042

De Vereende is bij uitstek de verzekeraar die met adviseurs meedenkt over lastig verzekerbare risico’s, zegt manager Marketing en Acceptatie Bert Sonneveld. Hij vindt het jammer dat intermediairs nog te weinig ‘even Rijswijk bellen’. “Je mag pas zeggen dat iets onverzekerbaar is als je met ons hebt gesproken.”

Het verzekeringsbedrijf dat juist over de gekke dingen meedenkt

Vorig jaar veranderde de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN) haar naam in de Vereende schade- en verzekeringswerken. De VAN werd opgericht in de Tweede Wereldoorlog vanwege een gebrek aan herverzekeringscapaciteit. In de jaren ’60 en ’70 zagen vervolgens Terminus (voor moeilijk verzekerbare automobilisten) en het Waarborgfonds Motorverkeer het levenslicht. Het werkterrein werd in de decennia erna uitgebreid met diverse pools. Die zijn opgericht om grote en onbekende risico’s te verzekeren, zoals het atoom-, het milieu- en het terrorismerisico.

Zekerheid waar de tijd om vraagt

Hoewel de VAN al decennialang de partij was achter bekende verzekeraars als de Bavam, Rialto en diverse pools, kwam de organisatie publicitair nog te weinig uit te verf. “Tot de naamswijziging waren we nog te veel een organisatie waarachter aparte clubjes schuilden”, zegt Sonneveld. “Vorig jaar hebben we gefocust op nieuwe naam, dit jaar gaan we ons meer bezighouden met het inhoud geven aan de naam. Daarbij hoort een nieuwe communicatiestrategie. Die wordt binnenkort geïntroduceerd. “Met de nieuwe communicatiestrategie willen we in de markt een herkenbaar beeld van de Vereende neerzetten. Daarnaast zetten we met deze strategie in op meer verbinding tussen alle organisatieonderdelen van de Vereende”, zo geeft Sonneveld aan.

Cyberrisico

De Vereende heeft – bijvoorbeeld op het gebied van verzekeringspools – al jarenlang ervaring in het verzorgen van oplossingen voor risico’s die samenhangen met actuele ontwikkelingen in de maatschappij. “We denken nu na over een cyberpool. Een cyberpool zou de zekerheid bieden waar deze tijd om vraagt. Kijk ook naar zelfrijdende auto’s en robotisering. Wij willen heel graag meedenken over de risico’s die deze ontwikkelingen met zich meebrengen en welke oplossingen je daarvoor kunt bedenken”, zegt Sonneveld.

“Bij cyberrisico’s speelt een nieuw fenomeen: als er bijvoorbeeld een cyberaanval is, moet niet alleen de schade gedekt zijn. We moeten ook een oplossing kunnen bieden waarmee de oorzaak van de schade kan worden gestopt. Want als die niet wordt aangepakt, wordt de overlast voor een verzekeringsnemer groter. En dat gaat verder dan alleen het uitbetalen van een geldbedrag.”

Geen productontwikkelaar

Het idee voor die eventuele nieuwe pool is geen initiatief van de Vereende. Op verzoek van het Verbond is een haalbaarheidsstudie voorgesteld.” Nieuwe producten ontwikkelen is niet de eerste taak van de Vereende”, zegt Sonneveld. “Wij zijn er als er schaarste is en wanneer er behoefte in de markt is aan een pool, een andere verzekeringsoplossing of een fonds. Dat geldt ook voor de meer gewone risico’s. Zo verkopen we de laatste tijd veel verzekeringen voor taxi’s en bezorgbrommers, want die zijn in de markt moeilijk te verzekeren. Op dat moment springen wij in.”

Maar om een oplossing te kunnen bieden, moet de Vereende wel bekend zijn bij adviseurs. “Wij willen niet een bepaalde behoefte opwekken door een bepaald product te ontwikkelen. Maar als iets als moeilijk of niet verzekerbaar wordt gekwalificeerd, dan willen wij de kennispartij zijn die een oplossing kan bieden. We zijn niet alleen die partij voor wanbetalers en alcoholisten, we kunnen bij andere gekke risico’s ook helpen. Daarom moeten wij adviseurs laten zien wat wij doen.

Drie pijlers

Een voorbeeld van de oplossingen die de Vereende ook voor actuele problemen biedt, is de pop-upstoreverzekering. “Verzekeraars hanteren een minimale dekkingsperiode van een jaar. Daarom vonden we het een goed idee om deze polis te introduceren, zodat we ook voor tijdelijke winkellocaties een oplossing hebben.” Voor Sonneveld zijn de pijlers onder de nieuwe oplossingen waar de Vereende naar kijkt technologie, deeleconomie en het klimaat. “Zo gaat de mobiliteit op de weg kantelen naar zelfrijdende voertuigen. Als andere verzekeraars daarmee bezig zijn, stellen we ons bescheiden op. Dan is het niet aan ons om voorop te lopen, want we komen pas uit de startblokken bij ‘schaarste in de markt’. Wij luisteren naar de aanvullende vraag die, met name, vanuit adviseurs komt.”

Open plekken vullen

Sonneveld noemt de Vereende vloeibaar. “Als je een bak met tennisballen vult tot er geen bal meer bij kan, zullen veel mensen zeggen dat de bak vol is. Maar dat kan er altijd nog vloeistof bij die de ruimtes tussen de ballen opvult. Wij zijn als die vloeistof: wij vullen de open plekken in. Adviseurs weten alleen vaak niet dat we dat doen. Als ze ergens een risico niet kunnen onderbrengen, stoppen ze met zoeken. Terwijl wij hier zijn als verzekeraar die juist over gekke dingen nadenkt. Ga met ons in gesprek. Je mag pas zeggen dat het onverzekerbaar is als je met ons hebt gesproken.”

Dit is een partnerbijdrage van de Vereende. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van de Vereende.

Reageer op dit artikel