nieuws

Frank van Donk (Schadegarant): ‘Ik wil Radar-proof zijn’

Schade 2029

Stichting Schadegarant, waarbij 8 grote verzekeraars met 15 labels zijn aangesloten, vaart vanaf volgende maand een nieuwe koers. In de contracten met autoschadeherstellers staat dan niet meer één uurtarief voor alle soorten herstelwerkzaamheden, maar wordt onderscheid gemaakt tussen cosmetische (eenvoudige) en niet-cosmetische reparaties. Daar kwam kritiek op van onder andere Focwa, maar directeur Frank van Donk is ervan overtuigd dat deze aanpak de juiste is. “Door specialisatie kunnen we de kwaliteit van het herstel verhogen en de schadelast beheersen.”

Frank van Donk (Schadegarant): ‘Ik wil Radar-proof zijn’

Stichting Schadegarant opereert op het snijvlak van twee traditionele branches. Waar de verzekeringsbranche volgens directeur Frank van Donk de afgelopen jaren al sprongen vooruit heeft gemaakt, moet de schadeherstelbranche die stappen nog zetten. Met een nieuwe strategie, gericht op kwaliteit en prijsdifferentiatie, hoopt hij te bewerkstelligen dat herstelbedrijven gaan specialiseren. De ruim 480 bij Schadegarant aangesloten schadeherstellers werken vanaf 1 juli tegen gedifferentieerde tarieven: een voor cosmetisch herstel en een voor niet-cosmetisch herstel.

Wat is het verschil tussen die twee?
Frank van Donk: “Cosmetisch herstel is wat eenvoudiger, die reparaties kunnen in een dag plaatsvinden.”

Waarom maken jullie onderscheid?
“Het wordt voor schadeherstellers door technologische ontwikkelingen en complexere voertuigen steeds moeilijker om alle soorten schades zelf te verhelpen. We willen stimuleren dat herstelbedrijven zich specialiseren. En als ze ervoor kiezen alleen nog cosmetisch herstel te doen, dan past daar een andere prijs bij dan voor niet-cosmetische reparaties.

Nu hanteren we één uurtarief. Straks worden de tarieven voor cosmetisch herstel wat lager, en voor niet-cosmetisch herstel juist hoger. Vergelijk het met de premiestelling voor je autoverzekering. Die is ook van allerlei variabelen afhankelijk. Voor niet-cosmetisch herstel heb je bijvoorbeeld ander gekwalificeerd personeel nodig en vaak ook langer vervangend vervoer. Bovendien zijn meer investeringen nodig. Dat zit allemaal verwerkt in de uurtarieven. Cosmetisch herstel is vaak goedkoper. Zo krijg je eerlijkere prijzen voor wat je doet.”

Waarom vind je specialisatie zo belangrijk?
“Als iedereen gaat doen waar hij goed in is, krijg je de beste kwaliteit. Ik wil Radar-proof zijn. Schades moeten volgens de fabrieksvoorschriften voor veiligheid en kwaliteit hersteld worden. Natuurlijk, er kan altijd iets misgaan. Maar als ik aan Antoinette Hertsenberg zou moeten vertellen dat Schadegarant omwille van de laagste prijs een auto naar een bedrijf heeft gestuurd dat onvoldoende kwaliteit biedt, dan kan ik dat vanuit mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uitleggen.

Bovendien, de autoportefeuille bij verzekeraars staat enorm onder druk. Als de kwaliteit van herstel omhoog gaat, verhoogt dit de veiligheid en kunnen we de schadelast in bedwang houden. Uiteindelijk profiteert de verzekerde daarvan, omdat de premie niet omhoog hoeft.”

Verandert er behalve de gedifferentieerde prijzen nog meer vanaf 1 juli?
“We hebben straks een nog dichter netwerk. Het aantal schadeherstelbedrijven is licht gegroeid tot ruim 480, en ook het aantal dealerloketten is toegenomen tot ongeveer 1200. Elke verzekerde kan binnen een straal van 10 kilometer bij een Schadegarantpartij terecht.”

Zijn er ook herstellers afgehaakt vanwege de nieuwe tariefstelling?
“Enkele herstellers hebben een andere keuze gemaakt of zijn afgevallen.”

Toen jullie deze nieuwe koers bekendmaakten, kwam daar stevige kritiek op van branchevereniging Focwa. Die noemde het onverantwoord. Daar reageerden de verzekeraars weer furieus op. Hoe heb je die discussie gevolgd?
“Niet alleen door de verzekeraars, ook uit de herstelbranche is er met verbazing op gereageerd. Ik snap niet dat ons via de media werd verweten dat we onze verantwoordelijkheid niet nemen voor kwaliteit en veiligheid. Dat is juist waarom we gekozen hebben dit te doen. We delen die zorgen en de nieuwe strategie is bedoeld om de kwaliteit te verbeteren.”

Focwa verweet jullie ook met jullie prijzen een race to the bottom in te zetten. Het herstelbedrijf dat zich specialiseert in cosmetische reparaties ziet zijn uurtarief omlaag gaan.
“Jij en ik weten dat een verzekeraar op zijn autoportefeuille per euro tien cent verlies maakt. Een schadehersteller weet dat meestal niet. Die voelt zich soms uitgeknepen, maar als je dat uitlegt, heeft hij meer begrip voor verzekeraars. Wij proberen die brug te slaan, we proberen een oplossing voor herstellers en verzekeraars te vinden. En die zijn allebei gebaat bij kwaliteit en een eerlijke marge voor beide partijen.”

Heeft jullie nieuwe koers ook directe gevolgen voor het intermediair?
“Wat verandert, is dat we afstappen van de A-, B-, C- en D-rating voor herstellers. Dat kon verwarrend zijn voor tussenpersonen. Van het ene op het andere kwartaal konden ze een klant  niet meer doorverwijzen naar een hersteller omdat zijn rating omlaag was gegaan. Dat had gevolgen voor het eigen risico van de verzekerde. Dat wordt nu eenvoudiger en transparanter. Vanaf nu zeggen we: zo’n rating is niet meer nodig. We staan in voor de kwaliteit van alle bij Schadegarant aangesloten herstellers.”

Tot slot: zien jullie nu al de specialisatie die je wilt bewerkstelligen?
“De markt specialiseert volop. Het is wel zo dat iedereen in een andere fase zit. Bijna al onze partners hanteren vanaf 1 juli gedifferentieerde tarieven. Dat betekent overigens niet dat ze al een definitieve keuze hebben gemaakt voor uitsluitend cosmetisch of alleen niet-cosmetisch herstel. Je kunt je bedrijfsvoering ook zo inrichten dat je beide doet. Nog maar een klein deel, ongeveer tien bedrijven, heeft gezegd: we schrijven alleen in voor cosmetisch herstel en doen andere reparaties niet. Dat is de toekomst: bedrijven die zich toeleggen op waar ze goed in zijn. Nu zitten we nog in de transitiefase.”

Wanneer is die voorbij?
“Dat is heel moeilijk te zeggen, maar de specialisatie in de herstelbranche zal de komende jaren toenemen. Dat is zeker.”

Reageer op dit artikel