nieuws

Examentraining (57): schade zakelijk

Schade 2542

Nu de nieuwe PE-periode van start is gegaan, is ook het blokken, studeren en oefenvragen maken weer begonnen. Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Eerdere examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Schade Zakelijk.

Examentraining (57): schade zakelijk

Casus
Agnesa (33 jaar) en Benito (36 jaar) komen oorspronkelijk uit Italië en zijn in Nederland een ijssalon begonnen. Nu de ijssalon goed loopt, hebben ze een afspraak gemaakt met de adviseur Schadeverzekeringen zakelijk om een aantal verzekeringen af te sluiten.

De bedrijfsvorm van de ijssalon is een besloten vennootschap (bv). Agnesa en Benito hebben ieder 45% van de aandelen van de bv in hun bezit. De overige 10% van de aandelen is nog in het bezit van de oude eigenaar van de ijssalon.

Vraag 1
Voor welk van de onderstaande personen moet de adviseur een UBO-check doen? Let op: meerdere antwoorden zijn juist.

a) De natuurlijk persoon die enig aandeelhouder is van een rechtspersoon.
b) De begunstigde die 25% of meer van het vermogen van een rechtspersoon heeft.
c) De natuurlijk persoon die volledig eigenaar is van een eenmanszaak.
d) De natuurlijk persoon met een belang van 25% of meer in het kapitaal van een rechtspersoon.

Toetstermen:
1f.1 De kandidaat kan het volledige acceptatieproces beschrijven inclusief de mogelijkheden van voorlopige dekking.

2a.3 De kandidaat kan formulieren en offertes invullen, aanvragen controleren en indienen.

Vraag 2
De adviseur geeft tijdens het gesprek met Agnesa en Benito aan dat hij een UBO-check moet doen. Benito wordt hierop erg boos. Wat is de meest professionele reactie van de adviseur?

a) Deze check moet altijd plaatsvinden als een UBO een verzekering wil afsluiten buiten de EU. Ik kan hierin dus helaas geen uitzondering maken.
b) Ik begrijp uw reactie, maar deze check moet altijd plaatsvinden als een UBO een verzekering wil afsluiten binnen de EU.
c) Ik begrijp uw reactie, maar deze check moet altijd plaatsvinden als een UBO een verzekering wil afsluiten.

Toetsterm:
4a.2 De kandidaat kan integer omgaan met de klantgegevens.

Vraag 3
Er zijn twee momenten waarbij een UBO-check wordt gedaan: bij het aangaan van een verzekering of bij een schade-uitkering. Wat is een belangrijke verplichting voor de verzekeraar bij het identificeren van de UBO?

a) De verzekeraar moet de identiteit zelf vaststellen en kunnen reproduceren.
b) De verzekeraar moet de identiteit zelf vaststellen en verifiëren.
c) De verzekeraar moet de identiteit zowel bij het aangaan van de relatie als bij de schadeafwikkeling zelf vaststellen.

Toetsterm:
2b.1 De kandidaat kan gegevens verzamelen.

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel