nieuws

De WIBON komt er aan

Schade 752

De ‘WIBON’ heeft gevolgen voor de graafpraktijk. Bij het voorstel van de wet is een nieuwe Memorie van Toelichting gevoegd.

De WIBON komt er aan

Op 8 juni 2017 is per Koninklijke Boodschap aan de Tweede Kamer een ‘voorstel van wet houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken’ aangeboden (de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken, ofwel: “WIBON”).

Bij het voorstel van wet is een nieuwe Memorie van Toelichting gevoegd. Wij beschreven al in dit artikel welke wijzigingen (op hoofdlijnen) de WIBON met zich mee zal brengen voor de graafpraktijk. Mocht u precies willen weten welke invloed de WIBON op uw bedrijf zal hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Het voorstel van wet treft u hier aan.
De Memorie van Toelichting treft u hier aan.

Auteurs: Sebastiaan van de Kant en Peter van Huizen

Reageer op dit artikel