nieuws

Arjan Bos: ‘TVM wil klaar zijn om goederenvervoer met drones te verzekeren’

Schade 1638

De koerswijziging die TVM Verzekeringen vandaag aankondigde, is niet uit nood geboren, zegt bestuursvoorzitter Arjan Bos. “We repareren het dak juist nu de zon schijnt.” Bos verwacht dat de focus op enkel zakelijk transport en logistiek de leidende positie in die markt kan versterken. Bovendien wil TVM zich voorbereiden op de tijd dat drones het goederenvervoer gaan overnemen.

Arjan Bos: ‘TVM wil klaar zijn om goederenvervoer met drones te verzekeren’

TVM maakte bekend te stoppen met automotive (leaseparken), volmachtkantoren en particuliere verzekeringen. Die laatste tak was al erg klein, zegt voorzitter Arjan Bos. Automotive en volmacht hebben nu een gezamenlijk aandeel van zo’n 15% in de premieomzet, een bedrag van € 40 miljoen. In de toekomst houdt TVM zich enkel nog bezig met zakelijk transport en logistiek, zowel op de weg als over water.

Vanwaar die koerswijziging?
Arjan Bos: “De sector heeft te maken met technologische vernieuwingen, denk aan zelfrijdende vrachtauto’s en platooning. We willen klaar zijn voor de toekomst. In zakelijk vervoer op de weg en over het water zijn we marktleider en hier kunnen we zowel nationaal als internationaal nog groeien. Met branches waar we minder goed in zijn, en zeker niet leidend, stoppen we. Automotive is een lastige markt en voor ons rendeert het niet. Het gaat om veel auto’s en scherpe premies, met vaak incidenten waardoor de schadelast te hoog oploopt.”

Waarom nemen jullie ook afscheid van volmachtkantoren?
“Dat zijn er overigens maar een paar. Wij vinden ons product en onze organisatie niet zo geschikt voor volmacht. Transport is een heel specifieke markt, en ons bedrijf is niet goed ingericht voor volmacht. We bieden onze producten en diensten liever zelf rechtstreeks aan of via tussenpersonen.”

Was er ook een financiële noodzaak voor de koerswijziging?
“We zijn een gezonde verzekeraar met een hoge solvabiliteit. Nee dus. We repareren het dak juist nu de zon schijnt. Het is een strategische beslissing, geen financiële.”

Twee niches houd je wel: oldtimers en pleziervaartuigen van particulieren. Waarom doen jullie die niet ook van de hand?
“Ze liggen in het verlengde van onze zakelijke activiteiten. Bij oldtimers gaat het vaak om vrachtauto’s in particulier bezit van eigenaren van transportondernemingen die klant van ons zijn. Pleziervaartuigen zijn nauw verbonden met onze polissen voor de binnenvaart. Bovendien zijn ze voor ons winstgevend. Anders waren we er niet mee doorgegaan.”

Welke producten blijven over?
“Alles wat te maken heeft met zakelijk transport over de weg en via de binnenvaart. Nu vormen vrachtwagenverzekeringen nog ons grootste onderdeel, maar we gaan veel nieuwe producten ontwikkelen. Denk aan het verzekeren van panden en op- en overslaglocaties van goederen. Ook aansprakelijkheid gaat groeien.

Als goederenvervoer door drones wordt overgenomen willen we daar klaar voor zijn. Dat gaan we ook verzekeren. Deze nieuwe koers helpt ons te focussen. Hoe meer je verbreedt, hoe meer je je kunt verliezen in activiteiten die niet je corebusiness zijn.”

Was het een lastige beslissing om te nemen?
“Ja, want het is een scherpe strategie die we kiezen. We snijden in eigen vlees. Er zijn ook arbeidsplaatsen mee gemoeid, zo’n dertig, dus dat is nooit leuk.”

Er komen ook banen voor terug. Hoeveel?
“Dat is lastig te zeggen, het zouden er tientallen kunnen zijn doordat we extra gaan investeren in nieuwe producten. Maar het zullen niet allemaal functies met dezelfde competenties zijn als de banen die verdwijnen.”

Hoe snel kun je deze nieuwe koers varen?
“We werken met contracten van drie jaar. Contracten die aflopen, verlengen we niet. Eind 2019 hebben we ons nieuwe profiel.”

Denk je dat andere verzekeraars jullie voorbeeld zullen volgen?
“Ik merk dat veel verzekeraars kijken wat hun kerncompetenties zijn, waarin ze leidend zijn. Iedereen neemt steeds meer afscheid van ‘wat je erbij doet’. Daar liggen ook grote kansen voor ons, bijvoorbeeld als partijen die transport en logistiek er nu bij doen die activiteiten gaan afstoten.”

Reageer op dit artikel