nieuws

Waarborgfonds Motorverkeer: fors meer schade aan wegmeubilair

Schade 915

Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft vorig jaar fors meer claims voor schade aan wegmeubilair gekregen. Dit blijkt uit het jaarverslag van het waarborgfonds, onderdeel van de Vereende. Voorzitter Rolf Hof stelt de schadeclaims hiervoor door lokale overheden ter discussie.

Waarborgfonds Motorverkeer: fors meer schade aan wegmeubilair

In 2016 noteerde het waarborgfonds 18.269 claims voor schade aan wegmeubilair. Een toename van 12% ten opzichte van 2015. Onder wegmeubilair vallen bijvoorbeeld vangrails, verkeerslichten en lantaarnpalen. De toename in 2016 wordt veroorzaakt doordat (lokale) overheden beter weten dat schade aan wegmeubilair kan worden verhaald bij het Waarborgfonds en het feit dat wegbeheerders op de Nederlandse wegen steeds meer objecten plaatsen.

Verkapte belasting

Het waarborgfonds spreekt de verwachting uit dat het aantal schaden en daarmee claims in aantallen zal toenemen. Rolf Hof (voorzitter van het Bestuur van het Waarborgfonds Motorverkeer): ”Men kan erover twisten of de (lokale) overheid niet een eigen verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor ongestoord weggebruik zonder daarbij aanspraak te maken op schadevergoeding via het waarborgfonds. Is een dergelijke compensatie niet meer een verkapte belasting in plaats van solidariteit?”

Geparkeerde voertuigen

Ook in de breedte zag het Waarborgfonds Motorverkeer in 2016 na enige jaren van daling een toename van het aantal schaden. De toename bedraagt ruim 1.800 schaden, een stijging van 4%. In totaal werden er in 2016 46.164 claims bij het Waarborgfonds Motorverkeer gemeld. Daarvan zijn 22.230 claims schade aan geparkeerde voertuigen. Schademeldingen veroorzaakt door doorrijders komen het meest voor: 44.443 keer. Het fonds keerde in totaal € 63 miljoen uit.

Reageer op dit artikel