nieuws

‘Verzekeraars sorteren voor op asbestverbod en passen risicoprofielen aan’

Schade 2218

Onder andere Interpolis en LTO Noord Verzekeringen spelen in op het verbod op asbestdaken in 2024 door hun risicoprofielen aan te passen. Ze keren bedrijven bij schade aan een asbestdak nog slechts een deel van de herbouwwaarde uit, aangezien ze hun dak in 2024 sowieso moeten vervangen.

‘Verzekeraars sorteren voor op asbestverbod en passen risicoprofielen aan’

Interpolis keert bij schade aan een asbestdak nog 20% tot 40% van de nieuwbouwwaarde uit. LTO Verzekeringen gaat later dit jaar waarschijnlijk terug naar 70% van de herbouwwaarde. Dat schrijft vakblad Boerderij. Volgens het blad lopen boeren hierdoor een groter financieel risico, terwijl de premie hetzelfde blijft. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland bij wet verboden.

Verzekeraars gaan niet opruimen

Adri Witlox van Interpolis noemt de aanpassing van de risicoprofielen logisch. “In de nieuwe wet zal iedere boer zijn dak voor 2024 móéten vervangen. Is het dan nog terecht om een volledig nieuw dak te vergoeden? Het kan niet zo zijn dat verzekeraars asbestdaken gaan opruimen. Dat is echt de verantwoordelijkheid van de ondernemer”, zegt hij tegen Boerderij.

Univé keert bij schade nog wel 100% van de herbouwwaarde uit, maar zegt wel kritisch naar de risico’s te kijken. De verzekeraar beoordeelt of bestaande en nieuwe risico’s nog binnen de acceptatiemogelijkheden passen. Het dus gebeuren dat asbest niet meer of alleen tegen andere voorwaarden te verzekeren is.

Financieringsvoorwaarden banken

Niet alleen verzekeraars sorteren voor op het asbestverbod, banken doen dat ook bij hun financieringsvoorwaarden. ING verlangt van boeren dat ze bij nieuwbouw asbestsanering meenemen in het bedrijfsplan. Als ondernemers een oud gebouw met asbest willen laten staan, gaat de financiering voor nieuwbouw wellicht zelf niets door, vertelt een woordvoerder aan Boerderij. Voor Rabobank is asbestsanering ook vast onderdeel van gesprekken over financiering.

Reageer op dit artikel