nieuws

Univé in 2016: meer verzekeringen, minder winst

Schade 1113

Coöperatie Univé kon over 2016 een kleine winst van € 7 miljoen in de boeken bijtekenen. Dat is minder dan de € 24 miljoen van vorig jaar en de verzekeraar dankt die plus met name aan een positief beleggingsresultaat van € 23 miljoen. Univé zag het aantal verzekeringen groeien, maar ook de combined ratio. Die kwam vorig jaar uit boven de 100%.

Univé in 2016: meer verzekeringen, minder winst

Het aantal verzekeringen binnen de coöperatie groeide met bijna 100.000 naar meer dan 4 miljoen polissen. De grotere verzekeringsportefeuille was goed voor een groei van 2,6% in de netto verdiende premie: van € 415 miljoen in 2015 naar € 427 miljoen vorig jaar.

Op elke euro binnengehaalde premie legde Univé 0,9 cent toe: de combined ratio steeg van 97,4% in 2015 naar 100,9% vorig jaar. De schadelast groeide van € 254 miljoen naar € 275 miljoen. Dit kwam onder andere door extra reserveringen voor letselschade (€ 10 miljoen) en door investeringen in innovatie en nieuwe ICT-systemen. De solvabiliteit van de verzekeraar is hoog: 324%.

Winst uit herverzekeringen

De herverzekeringstak, NV Univé Her, kende een technisch resultaat van € 6 miljoen. De NV Univé Schade daarentegen, boekte in 2016 een negatief technisch resultaat van € 10 miljoen. In 2015 was de schadetak juist uit de min gekomen. Dat dat niet herhaald kon worden, kwam vooral door een slecht resultaat op oude jaren in de motorrijtuigenbranche.

‘Twee keer goed nieuws’

CEO Joost Heideman toont zich in een interview met amweb tevreden met de cijfers. “Commercieel zijn we gegroeid in een mark die krimpt. Dat is twee keer goed nieuws. Het financieel resultaat is bescheiden, maar de solvabiliteit toont onze financiële robuustheid. Die moeten we gebruiken om ook in de toekomst goede resultaten te behouden. Daarom hebben we veel geïnvesteerd in innovatie.”

Innovatieve pilots in 2017

Heideman prijst de vorderingen die zijn bedrijf maakt op het gebied van innovatie. In 2016 lanceerde Univé het concept Veilig Wonen om verzekerden te helpen veiligheid in huis en op straat te vergroten. Begin dit jaar startte de verzekeraar een proef met een flexibele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers tot 45 jaar. Volgens Heideman komen er meer van deze diensten en productpilots in 2017. Bovendien breidt de verzekeraar dit jaar fors de mogelijkheden uit van de eigen app: klanten gebruiken die straks om al hun zorg- en schadeverzekeringen te beheren, en om te chatten of appen met hun lokale Univé-winkel.

Reageer op dit artikel