nieuws

Teruggave reserves drukt Zorg en Zekerheid in het rood

Schade 902

De Leidse zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid heeft 2016 afgesloten met een verlies van € 11,7 miljoen. De zorgverzekeraar stelt dat het negatieve resultaat is te wijten aan het aanspreken van de reserves om de premiestijging voor de verzekerden zoveel mogelijk te beperken. De solvabiliteit blijft daarbij volgens de verzekeraar op een voldoende hoog niveau.

Teruggave reserves drukt Zorg en Zekerheid in het rood

In 2016 haalde Zorg en Zekerheid € 40,6 miljoen uit haar reserves om de premiestijging voor haar verzekerden zoveel mogelijk te beperken. Voor 2017 stelde de Zorg en Zekerheid Groep, net als in de voorgaande jaren, een premie vast die niet kostendekkend is. Gemiddeld stegen de premies met € 120 per jaar.

Financieel verantwoord

Ton van Houten, voorzitter van de raad van bestuur bij Zorg en Zekerheid: “Het negatieve resultaat is een logisch gevolg van de teruggave van de reserves aan onze verzekerden. De positieve financiële resultaten die niet nodig zijn voor de vereiste solvabiliteit geven we terug in de premie. Daarmee handhaven we onze koers om grote premieschommelingen voor de verzekerden te voorkomen, zolang dat financieel verantwoord is.”

Groei aantal verzekerden

Ondanks het verlies betitelt Van Houten 2016 als “opnieuw een goed jaar”. Hij verwijst daarbij naar het aantal verzekerden dat per saldo met 4.300 groeide naar 441.300. “En de uitstroom van verzekerden blijft lager dan we in de zorgverzekeraarsbranche zien. We kijken daarom met vertrouwen naar de toekomst”, aldus Van Houten.

Reageer op dit artikel