nieuws

Strengere Europese regelgeving noopt fabrikanten sneller tot productterugroeping

Schade 680

Elke dag halen fabrikanten producten van de schappen omdat ze niet voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen. Een productterugroeping (product recall) kan voor een ondernemer funest zijn. Er bestaan verzekeringen die uitkeren bij een recall. Maar wat verzeker je nu eigenlijk? En voor wie?

Strengere Europese regelgeving noopt fabrikanten sneller tot productterugroeping

Productterugroepingen zijn een angstaanjagend vooruitzicht voor bedrijven. Voor kleine ondernemingen kunnen ze zelfs verwoestend uitpakken. Het risico op een product recall is volgens Johan Broeders, Casualty Manager Benelux bij Chubb en specialist op het gebied van productterugroepingen, groter dan ooit vanwege steeds striktere Europese voorschriften, betere testprocedures en mondigere consumenten.

“Er gaat vrijwel geen dag voorbij zonder dat een bedrijf voedingsmiddelen, auto’s, speelgoed of apparatuur terugroept vanwege veiligheids- of gezondheidsrisico’s. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Veel terugroepingsincidenten vinden binnen de supply chain plaats en halen het nieuws niet eens”, legt de Chubb-expert uit.

Veel bedrijven onderschatten de gevolgen van een productterugroeping op financieel en reputatiegebied. “Veel bedrijven zijn onvoldoende voorbereid op een terugroeping. Ze kunnen niet effectief reageren en hebben niet de juiste verzekeringen”, voegt Broeders daaraan toe.

Veiligheid of kwaliteit

Risicomanagers moeten drie kernpunten laten meewegen bij het beoordelen van een terugroepingsrisico en verzekeringsoplossingen. Ten eerste adviseert Broeders risk managers dat ze zich bewust moeten zijn van de verschillende termen die voor productterugroeping worden gebruikt. In de meeste defintities staat dat er sprake moet zijn van veiligheidsproblemen of defecten die de consument in gevaar kunnen brengen.

Maar in het algemene spraakgebruik wordt een productterugroeping meestal breder geïnterpreteerd. “Het gaat dan om alle soorten defecten of afwijkingen met betrekking tot de kwaliteit en niet veiligheid”, vertelt hij. “We komen vaak contracten tussen bedrijven tegen waarin de paragraaf over terugroeping spreekt van ‘kwaliteitsproblemen’. Je kunt je voorstellen dat dit van cruciaal belang is bij het ontwikkelen van een geschikte verzekeringsoplossing.”

Eigen risico of derdenrisico

Ten tweede moeten risk managers nadenken over wiens terugroepingsschade ze willen verzekeren. “De relevante vraag is: Wie lijdt er schade? Is dat de producent? Is het de retailer of de fabrikant van het private label? Of is dat de leverancier van de ingrediënten of de verpakkingsmaterialen?”, vraagt Broeders. “Je kunt je voorstellen dat deze partijen allemaal een eigen terugroepingsrisico lopen. Dat kan directe schade (eigen risico) of derdenrisico (aansprakelijkheid voor de schade van anderen) zijn.”

Hij adviseert risk managers om bij het analyseren van een terugroepingsschade ook te kijken naar de aard van de schade: gaat het om terugroepingskosten, productvervanging of bedrijfsonderbreking gaat. “Bedrijven denken bij terugroepingsrisico vaak alleen aan de kosten die met de terugroeping gepaard gaan. De financiële gevolgen van de twee laatste categorieën kunnen echter heel wat ernstiger zijn.”

Levensmiddelen of andere producten

Het derde belangrijke aandachtspunt voor risk managers is dat zij zich bewust moeten zijn van de verschillende verzekeringsoplossingen die er worden aangeboden. De terugroepingsmarkt voor levensmiddelen is het meest geavanceerd en ontwikkeld. Voor deze markt is een specifiek verzekeringsproduct op maat verkrijgbaar, de Contaminated Products Insurance (CPI). De verzekering dekt meestal de directe schade van het bedrijf, de kosten van de terugroeping, de vervanging van de teruggeroepen producten, de eigen bedrijfsonderbreking en de kosten voor reputatieherstel.

“De markt voor non-food consumentenproducten is veel smaller”, vertelt Broeders. Hij legt uit dat de meestgebruikte en haalbare terugroepingsoplossing bestaat uit het uitbreiden van de algemene of productaansprakelijkheidspolis met een dekking voor terugroepingskosten.
Hetzelfde geldt voor het terugroepingsrisico voor de ingrediënten van levensmiddelen of onderdelen van non-foodartikelen. “Het uitgangspunt is hierbij altijd de aansprakelijkheidsdekking. De aard (derdenaansprakelijkheid) van het risico vereist altijd oplossingen die perfect aansluiten op specifieke behoeften.”

Dit artikel is een bewerking van een Engelstalig artikel dat eerder verscheen in het Chubb Benelux Report 2016

Reageer op dit artikel