nieuws

Identieke sieraden twee keer gestolen: daar trappen ASR en Kifid niet in

Schade 6603

Een consument die twee keer in een periode van twee jaar schade claimt voor gestolen sieraden is door ASR terecht opgenomen in het incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister voor verzekeringsfraude. De eigenaar van de sieraden verhoogde steeds kort voor het indienen van de claim het verzekerd bedrag. Niet alleen de Geschillencommissie van Kifid vindt dat ASR terecht heeft gehandeld, ook de Commissie van Beroep twijfelt niet aan de frauduleuze intenties van de consument.

Identieke sieraden twee keer gestolen: daar trappen ASR en Kifid niet in

De zaak van de ASR-klant begint als hij in april 2011 de verzekerde som van zijn kostbaarhedenverzekering verhoogt (tot ruim € 22.000). Voor een aantal sieraden was door een taxateur een taxatierapport opgesteld. Een maand later wordt bij een inbraak voor ruim € 19.000 aan sieraden gestolen. ASR vergoedt de schade. De verzekeraar doet dat ook als in november 2011 voor ruim € 1.500 aan sieraden uit de auto van de consument worden ontvreemd.

Tweede verhoging, tweede claim

Anderhalf jaar later, in maart 2013, verhoogt de consument opnieuw het verzekerde bedrag van zijn kostbaarhedenverzekering. Nu komt die voor ruim € 32.000 in de boeken. Ook dit keer is er een taxatierapport overlegd, samen met foto’s van de sieraden. In het najaar dient de consument opnieuw een claim in van diefstal uit zijn huis. Geld, een laptop, een kluisje en ook weer sieraden vormen de buit.

Bij ASR gaat dan een belletje rinkelen: deze claim lijkt verdacht veel op de eerste. Een onderzoeksbureau onderzoekt de zaak. ASR maakt in 2015 uit dat onderzoek op dat de klant in 2013 dezelfde sieraden heeft laten taxeren als die in 2011 als gestolen waren opgegeven. “Verzekeraar heeft daaruit de conclusie getrokken dat de in 2013 getaxeerde sieraden in 2011 niet waren gestolen en dat Consument daarmee in 2011 opzettelijk een hogere schadeclaim had ingediend dan waar recht op zou kunnen bestaan. Hierdoor is het recht op schadevergoeding voor de beide evenementen in 2011 komen te vervallen”, schrijft Kifid in de behandeling van de zaak in juni 2016.

Aankoopnota’s in gestolen kluisje

ASR beëindigt daarop de verzekering en vordert het eerder uitgekeerde bedrag en de kosten voor het onderzoek terug. Ook worden de persoonsgegevens opgenomen in het interne register en in het Externe Verwijzingsregister, bedoeld voor de bestrijding van verzekeringscriminaliteit. De klant dient hierop een klacht in bij Kifid. Hij eist uitkering van de geleden schade en doorhaling van zijn registratie. Hij verklaart aankoopnota’s te hebben gehad van de nieuwe sieraden, maar die zaten in het kluisje dat ook gestolen was. Wel kan hij foto’s van de sieraden overleggen. Naar eigen zeggen uit 2013, maar ze lijken dezelfde als de foto’s die in 2011 voor de taxatie zijn gemaakt.

Gelijkenissen in taxatierapporten

ASR, het bureau dat in opdracht van de verzekeraar onderzoek deed en het Kifid prikken door het verhaal heen. De taxatierapporten blijken zo veel gelijkenissen te bevatten, dat het haast niet anders kan dan dat twee keer dezelfde sieraden ter taxatie zijn aangeboden. Ook past de consument meerdere keren zijn verklaring aan over wanneer de foto’s zijn gemaakt en door wie.

Kifid oordeelt daarop dat “verzekeraar in voldoende mate heeft aangetoond dat consument zijn verplichting tot het verschaffen van inlichtingen en bescheiden niet is nagekomen met het opzet Verzekeraar te misleiden om op die wijze een uitkering te verkrijgen waarop hij geen recht had”.

Beroep

De sieradeneigenaar neemt daarmee echter geen genoegen en gaat in beroep. Hij vindt dat ten onrechte wordt aangenomen dat je niet in korte tijd sieraden kunt vervangen door identieke exemplaren. Hij zou die van de uitgekeerde schade hebben gekocht. Ook beweert hij dat zijn tussenpersoon ten onrechte heeft gemeld in 2011 foto’s van de sieraden te hebben ontvangen. Die foto’s bestonden toen nog niet, ze zijn in 2013 gemaakt, aldus de consument.

Moeizame ontstaansgeschiedenis

De Commissie van Beroep van Kifid vindt het echter een wonderlijk verhaal. “De ontstaansgeschiedenis van deze lezing is, voorzichtig uitgedrukt, moeizaam. Wat met name aanstonds opvalt is dat Belanghebbende bij herhaling op wezenlijke punten terugkomt van eerdere verklaringen; niet eigener beweging maar eerst nadat hij zich geconfronteerd ziet met feiten die daarmee onverenigbaar zijn.”

De beroepscommissie bevestigt daarmee dat ASR rechtmatig heeft gehandeld. De verzekeraar hoeft geen schade uit te keren en de opname in registers voor bestrijding van verzekeringsfraude is terecht.

Reageer op dit artikel