nieuws

Aansprakelijkheidsverzekeraars zien niets in nieuwe Europese standaarden

Schade 665

De Europese Commissie wil dat aansprakelijkheidsverzekeraars voortaan een gestandaardiseerd verzekeringscertificaat en een standaardverklaring over het schadeverleden aan hun klanten geven. Het Verbond van Verzekeraars noemt dit “geen goed idee” en “onnodig”. Aansprakelijkheidsverzekeraars ondervinden nauwelijks problemen bij dekkingen over landsgrenzen en zetten daarom vraagtekens bij de nieuwe voorschriften.

Aansprakelijkheidsverzekeraars zien niets in nieuwe Europese standaarden

De Europese Commissie wil met standaardcertificaten in de zogenaamde European services e-card de interne markt voor diensten versterken. Brussel richt zich vooral op de zakelijke dienstverleners, zoals accountants, architecten en de bouw. De Commissie vindt dat in die sectoren veel potentieel van de interne markt onbenut blijft. In de verordening zijn ook voorschriften opgenomen voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Zo moet het standaardcertificaat onder meer informatie bevatten over de aansprakelijkheidsdekking, de verzekerde risico’s, de duur, de verzekerde bedragen per schadegeval en mogelijke uitsluitingen.

Verzekeraars zien geen probleem

Egbert Bouwhuis van het Verbond van Verzekeraars verwacht dat het voorstel vooral zal leiden tot administratieve verplichtingen voor verzekeraars, en niet tot meer internationale concurrentie. “De EC wil met een gestandaardiseerd certificaat de interne markt voor diensten versterken. Zij stelt dat het lastig is om aansprakelijkheidsdekking in het buitenland te vinden, maar onze leden herkennen dat niet. Stel dat een Nederlandse ondernemer een klus in België wil aannemen. Volgens de EC is het dan lastig om dekking te vinden in België, maar in de praktijk speelt dit nauwelijks. De een zoekt dekking via zijn Nederlandse verzekeraar, terwijl een ander in België een verzekeraar zoekt”, zegt hij in een bericht op de site van het Verbond.

Bouwhuis noemt de services e-card bovendien “onnodig”. Veel informatie die erin opgenomen zou moeten worden, staat al op het polisblad. Uitsluitingen zijn bovendien opgenomen in de voorwaarden of clausules.

Statement Europese federatie

De Europese Raad en het Europees Parlement bespreken het voorstel van de Commissie in de komende maanden. Bouwhuis verwacht dat het Parlement niet eerder dan in december een standpunt zal hebben ingenomen. Volgens hem hebben lidstaten als Duitsland en Frankrijk zich al kritisch uitgelaten over de services e-card.

Het Verbond van Verzekeraars trekt in zijn protest tegen de regeling gezamenlijk op met Insurance Europe, de Europese federatie van (her)verzekeraars. Die partij publiceerde eerder deze maand een statement tegen de Europese services e-card.

Reageer op dit artikel