nieuws

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen sluiten convenant voor betere controle op declaraties

Schade 794

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen willen beter gaan toezien op het correct registreren en declareren. Over dit horizontaal toezicht tekenden ze woensdag een intentieovereenkomst. In 2020 moet 80% van de ziekenhuizen klaar zijn voor horizontaal toezicht. Verzekerden krijgen hierdoor sneller inzicht in hun zorgnota’s en het verbruik van hun eigen risico.

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen sluiten convenant voor betere controle op declaraties

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) tekenden de intentieovereenkomst vanochtend tijdens een congres over horizontaal toezicht in Utrecht. Horizontaal toezicht richt zich op de rechtmatigheid van zorguitgaven.

Zekerheid over juistheid declaraties

In plaats van controle achteraf werken ziekenhuizen en verzekeraars samen om de rechtmatigheid van zorgdeclaraties eerder in het proces te borgen. De ziekenhuizen krijgen meer zekerheid over de juistheid van declaraties. Ook worden hun administratieve lasten lager. Dure en onnodige herstelkosten die samenhangen met achteraf corrigeren van de declaraties worden verminderd.

Meer inzicht in zorgnota’s

Zorgverzekeraars kunnen hun verzekerden dankzij deze betere controle sneller inzicht geven in hun zorgnota’s en het verbruik van het eigen risico. Uiteindelijk kan horizontaal toezicht ook bijdragen aan het nog nauwkeurige vaststellen van de zorgpremies. Volgens de verzekeraars ontstaat er meer inzicht in de kosten voor de ziekenhuiszorg in Nederland.

Reageer op dit artikel