nieuws

‘Volmachten kariger dan zorgverzekeraars met informatie naar consumenten’

Schade 484

Wederverkopers van zorgverzekeringen communiceren minder goed met verzekerden dan de zorgverzekeraars zelf. Ze laten meer mails onbeantwoord en noemen minder vaak de acceptatieplicht in hun communicatie-uitingen. Dat is een van de constateringen uit de Monitor overstapseizoen 2016-2017 die staatssecretaris Martin van Rijn dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

‘Volmachten kariger dan zorgverzekeraars met informatie naar consumenten’

De ‘Monitor overstapseizoen 2016-2017’ heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar de informatievoorziening van aanbieders van zorgverzekeringen. Volgens de monitor bestaan er verschillen in hoe zorgverzekeraars communiceren met potentiële klanten en hoe wederverkopers of volmachten dat doen.

Zo beantwoorden volmachten minder vaak mails (in een steekproef werd 36% van mails aan volmachten en 16% van mails aan zorgverzekeraars onbeantwoord). Op de websites geven zorgverzekeraars (63%) vaker dan volmachten (14%) expliciet aan dat iedereen geaccepteerd wordt. Bovendien moeten mensen die een verzekering zoeken bij volmachten in bijna alle gevallen eerst persoonskenmerken invullen voordat de premie zichtbaar wordt.

Vaker medische selectie bij aanvullende verzekering

Volmachten passen bovendien vaker medische selectie toe voor aanvullende verzekeringen dan zorgverzekeraars zelf (4% versus 2%; aanvullende tandartsverzekeringen 32% versus 28%).

Begrijpelijk taalgebruik

Staatssecretaris Van Rijn schrijft in zijn brief aan de Kamer vanwege de demissionaire status van het kabinet geen inhoudelijke reactie op de Monitor overstapseizoen te geven. Andere bevindingen uit de monitor zijn onder andere dat het taalgebruik op de website van aanbieders en in de polisvoorwaarden is verbeterd. Ook constateert het onderzoek dat volmachten en verzekeraars niet meer primair adverteren met vanafprijzen, die alleen gelden bij een maximaal eigen risico.

Reageer op dit artikel