nieuws

Verbond: kabinet moet werk maken van preventie

Schade 569

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met MKB Nederland en Uneto-VNI bij de Tweede Kamer aangedrongen op meer aandacht voor preventie. Het nieuwe kabinet zou dat moeten stimuleren, onder meer door een btw-verlaging voor hang- en sluitwerk.

Verbond: kabinet moet werk maken van preventie

In een gezamenlijke brief stellen de organisaties dat het realiseren van een veiliger en minder criminele samenleving bij bijna alle partijen hoog op de agenda staat. “Wij wijzen in dit kader op het belang van preventie. De ervaring leert dat veel schade en persoonlijk leed op deze manier is te voorkomen. Door de inspanningen op het gebied van preventie te intensiveren, kunnen we het aantal inbraken, maar ook het aantal woningbranden en koolmonoxideongevallen fors terugdringen.”

Keurmerk weinig uitgegeven

De drie partijen adviseren het nieuwe kabinet om te werken aan bevordering van het gebruik van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en het Keurmerk Veilig Ondernemen. “Ook het stimuleren van normen voor veiligheidsinspecties vraagt aandacht, zowel voor brandpreventie als voor woninginstallaties.” Het Verbond geeft aan dat woningen met het PKVW-keurmerk 90% minder kans lopen op een inbraak, maar dat slechts 10% van alle woningen het keurmerk heeft. Als mogelijk stimulerende factor oppert het Verbond om het btw-tarief voor hang- en sluitwerk en veiligheidsinspecties te verlagen. Ook pleit het Verbond voor blijvende investering in publiek-private samenwerking.

Reageer op dit artikel