nieuws

Minder winst voor investerend Donatus

Schade 967

Kerken- en monumentenverzekeraar Donatus betaalt dit jaar 45% van de premies terug aan de verzekerden. In totaal wordt er € 12,7 mln teruggestort. Donatus boekte vorig jaar een brutowinst van € 12 mln (2015: € 15,7 mln). De premierestitutie wordt verrekend met de nieuwe premie voor 2018.

Minder winst voor investerend Donatus

Het lagere resultaat wordt vooral verklaard door hogere kosten (o.m. ICT) en lagere inkomsten door het liquideren van de eigen herverzekeraar Dona Re, dat eveneens kosten met zich meebracht. Volgens directievoorzitter Alphons van der Voorn is Donatus vorig jaar klaargestoomd voor de toekomst: “We hebben geïnvesteerd in de flexibiliteit van onze producten en de digitale ontsluiting hiervan voor onze leden. We hebben een ledenkorting ingevoerd, waarbij trouwe leden een hogere korting ontvangen.” Veel vooral kerkelijke leden met financiële moeilijkheden zijn blij met die aanpassingen, aldus Van der Voorn. Als trouwe leden bestempelt Donatus verzekerden die minimaal 10 jaar lid zijn. “Die konden allemaal hun contracten vernieuwen. Van hen heeft 95% opnieuw voor langdurige contracten gekozen.”

Meer monumenten

Het eigen vermogen profiteerde behalve van de winst ook van de beleggingsresultaten: die leverden nog eens € 1,3 mln op. Voor de premierestitutie wordt circa € 0,8 mln aan het eigen vermogen onttrokken. De solvabiliteit bedraagt 214%.
De inkomsten uit brandverzekeringen gingen met € 30 (31) iets omlaag. “Binnen de portefeuille blijft het marktaandeel monumenten groeien, inmiddels 12%.” Donatus heeft 8% van alle rijksmonumenten verzekerd en meer dan 4.600 kerkgebouwen in portefeuille.

Hagel

De schade voor eigen rekening kwam wat lager uit dan in 2015: € 8,2 (8,6) mln. De hagelstorm van eind juni kostte Donatus € 3 mln. In totaal kreeg de verzekeraar 12 schadegevallen van meer dan € 50.000 te verwerken, dire meer dan in 2015. In totaal is het aantal schademeldingen met 17% gedaald tot 2.381. “Dit verschil wordt met name verklaard door het lagere aantal stormschades.”
Diefstallen, inbraken en vandalisme kwamen minder vaak voor afgelopen jaar: 606 maal, tegen nog 760 maal in 2015. De schadelast is met 38% gedaald van € 1,6 mln naar € 1 mln. Koper- en looddiefstallen vormen een substantieel deel, met een schadelast van € 0,3 mln uit 175 diefstallen.

Reageer op dit artikel