nieuws

Aon: ‘Populisme vergroot risico’s voor bedrijfsleven’

Schade 575

Het internationale bedrijfsleven heeft voor het tweede jaar op rij te maken met groeiende risico’s op het gebied van terrorisme en politiek geweld. Dit blijkt uit de jaarlijkse risicokaarten voor terrorisme en politiek geweld en die voor politieke risico’s van verzekeringsmakelaar Aon. Aon wijst op het gevaar van populisme en nationalisme voor de internationale handel.

Aon: ‘Populisme vergroot risico’s voor bedrijfsleven’

Het aantal terroristische aanslagen nam in 2016 wereldwijd met 14% toe. Met name westerse landen zagen een toename: van 35 aanvallen in 2015 naar 96 in 2016, een stijging van 174%. Dit is nog altijd minder dan 3% van het wereldwijde aantal terroristische aanslagen: in 2016 zijn er 4.151 terreuraanslagen gepleegd, tegen 3.633 in 2015. Met de opkomst van autoritaire regimes groeit ook de kans op binnenlandse conflicten, coups en opstanden.

Terrorisme en politiek geweld

In Duitsland stijgt het risiconiveau voor terrorisme en politiek geweld van laag naar middelhoog door een flinke stijging in terreuraanslagen: van twee in 2015 naar vijftien in 2016. In de Verenigde Staten (VS) stijgt het risico eveneens van laag naar middelhoog als gevolg van de toegenomen dreiging van eenlingen met jihadistische sympathieën. Ook civiele onrust blijft een risico in de VS door aanhoudende demonstraties tegen discriminatie.

De olie- en gassector is wereldwijd het vaakst doelwit van aanslagen. Het merendeel van deze aanslagen vond plaats in Colombia en Nigeria; landen die voor hun export sterk afhankelijk zijn van olie en gas. Een gunstige ontwikkeling voor de gespannen situatie in olie-exporterende landen is de stijgende olieprijs, die waarschijnlijk voor meer rust zorgt. Ook de transport- en retailsector zijn vatbaar voor de gevolgen van terrorisme en politiek geweld.

Onzekerheid over beleid VS

Populisme en protectionisme in ontwikkelde landen kunnen leiden tot een toename van politieke risico’s in opkomende economieën wanneer de stabiliteit van deze landen onder druk komt te staan. De politieke risico’s in met name het Midden-Oosten en Afrika blijven hoog, hoewel hervormingen en eerdere economische aanpassingen het herstelvermogen verbeteren. De nasleep van onzekerheden over beleid in ontwikkelde economieën, zoals in de VS en Europa, lijken handelspartners in Azië en producerende landen in Afrika en het Midden-Oosten kwetsbaarder te maken.

“De groeiende dreiging van terrorisme en politiek geweld en de druk van politieke risico’s maken wereldwijd ondernemen risicovol,” zegt Marc van Nuland, CEO bij Aon Nederland. “Maar ook in gebieden met een hoger risico is ondernemen prima mogelijk. Voorwaarde is dat je als organisatie continu zicht houdt op de risico’s ter plaatse zodat je weet wanneer en hoe je kunt handelen. Wie als ondernemer risicogebieden op voorhand afschrijft, laat ook kansen liggen.”

Verzekering tegen omzetverlies

Aon signaleert een groeiende markt in verzekeringen tegen omzetverlies als gevolg van terreur. Zowel vraag als aanbod nemen toe. Dat de markt nog relatief zacht is (de premies dalen nog steeds, gemiddeld met 10% tot 20%), komt volgens Aon doordat aanslagen vooral slachtoffers maken; grote materiële schade blijft vaak uit.

Verzekeraars bieden onder meer steeds vaker een zogenaamde ‘dreigingsdekking’ aan. Daarmee zijn organisaties verzekerd tegen de gevolgschade na een dreigingssituatie, zoals een kleinere import als gevolg van een tijdelijke grenssluiting. Ook verzekeringen tegen onderbreking van de toeleveringsketen als gevolg van terrorisme zijn in opkomst. Een loss of attraction-dekking verzekert bedrijven tegen inkomensderving als gevolg van het wegblijven van bezoekers.

Hotels in Londen

“Het potentiële omzetverlies als gevolg van terreur is niet te onderschatten,” legt Van Nuland uit. “Neem hotels in Londen die de komende weken minder klandizie hebben omdat minder toeristen de stad bezoeken. Zij konden voorheen geen aanspraak maken op een klassieke terrorismeverzekering. Met een Loss of attraction-dekking zijn zij nu wél verzekerd.”

Reageer op dit artikel