nieuws

Winst en omzet stijgen bij Atradius, minder schade

Schade 1633

Kredietverzekeraar Atradius heeft vorig jaar haar nettowinst met bijna 19% zien groeien naar bijna 212 miljoen euro. Ook de premieomzet steeg, waar de schadelast daalde ondanks zwakkere faillissementsvooruitzichten.

Winst en omzet stijgen bij Atradius, minder schade

Atradius zag haar totale inkomsten toenemen met 3%. De inkomsten uit premies stegen met 1,3 % van  € 1,53 mrd in 2015 naar € 1,55 mrd in 2016. Het beleggingsresultaat steeg met bijna 25% van € 36 mln in 2015 naar € 49 mln vorig jaar. De invloed van het aanhoudend lage rendement op de markt werd deels tenietgedaan door een toename van het dividendinkomen en de herwaardering van het bestaande aandeel van 45% in Graydon na het verkrijgen van de resterende 55%, wat zorgde voor een eenmalige bijdrage aan de winst van € 19,9 mln.

Lagere schadelast

De bruto schadelast kwam uit op € 701,1 mln in 2016, 2,9% lager dan de € 721,7 mln van 2015, ondanks een gestage instroom van schaden van gemiddelde grootte beïnvloed door zwakkere faillissementsvooruitzichten in veel markten. De bruto combined ratio daalde als gevolg van de lagere schadelast met 3,2% naar 78%.

Solvabiliteitsratio

Atradius maakt onderdeel uit van de Grupo Catalana Occidente. De totale groep heeft een solvabiliteitsratio van ongeveer 200% per 31 december 2016.

Reageer op dit artikel