nieuws

Onderzoek Gupta Strategists: ‘Huisarts machtiger dan zorgverzekeraar’

Schade 1471

Huisartsen, tandartsen, paramedici en medisch specialisten maken relatief gezien meer winst in de zorgsector dan zorgverzekeraars en zijn daardoor ook machtiger. Dat stelt zorgadviesbureau Gupta Strategists op basis van een eigen studie naar winst, macht en regulering in de Nederlandse gezondheidszorg.

Onderzoek Gupta Strategists: ‘Huisarts machtiger dan zorgverzekeraar’

 

Gupta Strategists onderzocht de geldstromen en analyseerde de winsten van verschillende partijen in de gezondheidszorg. In de zorgsector is de winst (9,8%) relatief laag in vergelijking met andere sectoren. Delfstoffenwinning kent bijvoorbeeld een winstcijfer van 63,6% en het bankwezen 36,5%.

Het onderzoek laat zien dat binnen de zorgsector de grootste winsten gaan naar banken (25-30%) en farmaceuten (20-25%). Onder professionals hebben vooral huisartsen en paramedici relatief hoge winstmarges (15-20%). Tandartsen zitten op 10-15%, medisch specialisten op 5-10%. De winsten van zorgverzekeraars zijn relatief lager: 0-5%.

Meer winst, meer macht

Volgens Gupta Strategists uiten die verschillen in winst zich ook in de machtsverhoudingen. In het onderzoek toetste het adviesbureau alle zorgpartijen aan vijf machtscriteria: kans op nieuwe toetreders, dreiging van alternatieven, onderhandelmacht van klanten, onderhandelmacht van toeleveranciers en rivaliteit. Volgens dit model is de macht van farmaceuten zeer hoog, maar ook bij andere deelsectoren correspondeert de macht met de winstpercentages. Huisartsen, paramedici en tandartsen wordt veel meer macht toegedicht dan zorgverzekeraars.

Het zorgadviesbureau concludeert bovendien dat op dit moment de regulering van winstgevendheid vooral gericht is op sectoren waar de macht laag is, zoals bij verzekeraars (denk aan tijdelijk verbod op winstuitkering). Voor deelsectoren waar de relatieve machstspositie hoog is, zoals farmaceuten, is er juist relatief weinig regulering van de winstgevendheid.

Reageer op dit artikel