nieuws

Nul op rekest voor klant die uren claimde om ondeugdelijke mobiel gebruiksklaar te maken

Schade 2170

Een klant die pas 80 dagen na zijn schademelding een goed werkend vervangend mobieltje kreeg van zijn toestelverzekering ACE, heeft recht op een schadevergoeding van de gemaakte abonnementskosten in de maanden dat hij geen telefoon had. Naar de geclaimde kosten – 6 uur à €90 per uur – die hij zei te hebben gemaakt om het toestel gebruiksklaar te maken, kan hij fluiten. Dat oordeelde de geschillencommissie van het Kifid.

Nul op rekest voor klant die uren claimde om ondeugdelijke mobiel gebruiksklaar te maken

De klant met een toestelverzekering van Ace meldde op 10 augustus 2016 schade aan zijn mobieltje. Twee dagen later kreeg hij een vervangend toestel, maar hiervan bleek de vingerafdruksensor kapot. Hij meldde dit op 18 augustus bij de verzekeraar die het toestel liet repareren en het op 31 augustus naar de consument terugstuurde. Die liet nog dezelfde dag per mail aan de schadebehandelaar weten dat de sensor nog steeds niet naar behoren werkte. Een week later dient hij een verzoek in voor een nieuwe telefoon en een vergoeding voor de kosten van het onnodig lang wachten op een deugdelijk toestel. Pas op 1 november krijgt hij een werkend mobieltje van de verzekeraar.

Zes uur voor gebruiksklaar maken

De klant beargumenteerde bij het Kifid dat hij voor €800 schade had geleden doordat hij 80 dagen moest wachten op een deugdelijk toestel. Dit bedrag bestaat uit het al betaalde eigen risico van €65, de maandelijkse abonnementskosten, de maandelijkse premie voor de toestelverzekering en een bedrag van €540 voor de 6 uur die hij heeft besteed aan het instellen van zijn eigen voorkeuren op het toestel.

De verzekeraar verweerde zich dat de consument al vanaf 31 augustus beschikte over een functionerend toestel. “Het enige wat niet aan het toestel werkte was de vingerafdruksensor. Verzekeraar ontkent het ongemak hiervan niet, maar Consument kon het toestel nog steeds eenvoudig gebruiken door met een code in te loggen. Bovendien is het toestel nimmer onveilig geweest door een defect aan de vingerafdruksensor. Verzekeraar is van mening dat de reparatie van het toestel van Consument binnen deze redelijke termijn is verricht”, staat in het verweerschrift.

Kifid oneens met verzekeraar

Het Kifid gaat daar niet in mee. De commissie concludeert “dat het niet de bedoeling kan zijn geweest dat Consument na het indienen van zijn schadeclaim zou worden voorzien van een toestel met een defecte vingerafdruksensor. De Commissie stelt dan ook vast dat Consument geen deugdelijk vervangend toestel van Verzekeraar heeft ontvangen tot aan de laatste omruiling op 1 november 2016”.

Brug te ver

De gemaakte abonnements- en premiekosten moet verzekeraar terugbetalen, evenals het door de consument betaalde eigen risico. Samen is dat €260. De claim die de klant indiende om ook de uren te vergoeden die hij nodig had om zijn toestel gebruiksklaar te maken, is voor het Kifid een brug te ver. “Van Consument mag een zekere inspanningsplicht verwacht worden. Indien Consument wel binnen redelijke termijn een deugdelijk toestel van Verzekeraar had ontvangen, dan zou hij alsnog tijd vrij gemaakt hebben om het toestel in orde te maken. Daarbij merkt de Commissie op dat Consument onvoldoende feitelijk heeft onderbouwd dat hij deze uren daadwerkelijk heeft besteed aan het in orde maken van zijn toestel en hierdoor € 90,- per uur schade leed.”

Reageer op dit artikel