nieuws

Markt voor cyberverzekeringen heeft zetje nodig

Schade 2138

De cyberrisico’s groeien, maar de verzekeringsmarkt kan vaak nog geen passende oplossingen bieden, constateert Swiss Re in een recente studie. Volgens de herverzekeraar is er meer product- en procesinnovatie nodig, samen met geavanceerde data-analyse, om de verzekeringsmarkt verder te helpen. “Cyberrisico’s die gepaard gaan met extreme catastrofeschade zijn mogelijk onverzekerbaar. Voor die gevallen zouden overheden kunnen bijspringen.”

Markt voor cyberverzekeringen heeft zetje nodig

Bedrijven hebben te maken met snel toenemende cyberrisico’s, zegt Swiss Re. “Recente aanvallen laten zien dat de kosten van datalekken ver boven het herstellen van verloren of corrupte data kunnen uitstijgen.” Bedrijven moeten veel meer doen om de beveiliging van online data en andere cyberrisico’s te integreren in hun riskmanagementprogramma. “Initiatieven op dat gebied worden ontwikkeld. Er ontstaat een speficieke cyber-verzekeringsmarkt, maar de geboden dekking is vooralsnog bescheiden in verhouding tot de potentiële schade.”

Drie factoren

Bedrijven hebben te maken met potentiële schade aan fysieke en intellectuele eigendommen en met bedrijfsonderbreking. Volgens Swiss Re spelen daar drie factoren een rol in: de snelle digitale transformatie, de toenemende kwetsbaarheid van data doordat steeds meer apparaten met elkaar verbonden zijn en de steeds verfijndere hackmethoden. “Hoewel het bewustzijn bij bedrijven toeneemt, zijn ze over het algemeen slecht voorbereid op cyberrisico’s.” Swiss Re oppert regelgeving om ondernemingen te stimuleren meer aan beveiliging te doen.

Beperkingen voor verzekeraars

Steeds meer verzekeraars willen zich op deze markt richten, zegt Swiss Re. “De dekking omvat data- en netwerkschade en de capaciteit gaat tot een limiet van 100 miljoen dollar. Maar sommige significante gerelateerde risico’s blijven onverzekerd.” Een belangrijke beperking voor de ontwikkeling van cyberverzekeringen is dat de risico’s moeilijk te kwantificeren zijn. Verzekeraars en risico-analisten werken aan nieuwe modellen om betere risico-inschatting mogelijk te maken. Ook de beschikbaarheid van relevante data verbetert volgens Swiss Re. “Verzekeraars proberen eenvoudiger en flexibeler producten te ontwikkelen, zoals dekkingen die kunnen worden aangepast voor het mkb, een doelgroep die tot nu toe slecht is bediend.” Verder zouden investeringsvehikels het makkelijker maken om de dekkingscapaciteit met behulp van de kapitaalmarkt te vergroten.

Overheid

Bij sommige voorvallen is het verlies te groot om te verzekeren, zoals bij een grootscheepse verstoring van cruciale netwerken die tot een opeenstapeling van schade leidt. “In zulke gevallen zou er ruimte zijn voor een constructie vergelijkbaar met de pools voor terreurschade, waarbij overheden een rol spelen.”

Riskmanagers

De Europese federatie van riskmanagers Ferma heeft de cyberhandschoen al opgepakt: later dit jaar komt de organisatie jaar met aanbevelingen hoe de leden het cyberrisico het beste kunnen bestrijden. Daarvoor wordt in een werkgroep samengewerkt met het Europese auditor-instituut ECIIA, zo meldt Risk en Business.
In Frankrijk neemt het cyberrisico toe, constateren grote lokale ondernemingen: 46% zegt meer cyberaanvallen te hebben gedetecteerd dan een jaar eerder. Vier op de tien denken dat 40% gaf aan dat de huidige beveiligingssystemen niet meer toereikend zijn. Een kwart heeft inmiddels een cyberpolis gesloten, 17% zegt dat dit jaar te gaan doen.

Reageer op dit artikel