nieuws

Jurjen Oosterbaan: ‘Onderzoek of ontwikkelaars financiële software onder AFM-toezicht moeten’

Schade 2193

Leveranciers van adviessoftware hebben veel invloed op welke aanbieders en producten in hun software worden opgenomen. Bovendien hebben ze met hun programmatuur grote impact op de technische uitwerking van financiële adviezen. Daarom zou het goed zijn als onderzocht wordt of deze softwareontwikkelaars onder toezicht van de AFM moeten vallen. Daarvoor pleit Jurjen Oosterbaan van Bureau DFO naar aanleiding van zijn ‘Onderzoek Financiële Software 2017’.

Jurjen Oosterbaan: ‘Onderzoek of ontwikkelaars financiële software onder AFM-toezicht moeten’

“Gelet op de bedrijfseconomische afhankelijkheid die veel advieskantoren hebben van hun administratiesoftware en de positieve invloed die advies en vergelijkingssoftware kan hebben op de kwaliteit van de diensten die financieel advieskantoren leveren, zou een punt van overweging moeten zijn of dit type leveranciers ook onder toezicht van de AFM moet vallen”, stelt Jurjen Oosterbaan Martinius in een reactie op het onderzoek dat zijn Bureau DFO deed naar financiële software.

Beperking open marktwerking

Volgens Oosterbaan is hoogwaardig en ongestoord functioneren van administratiesoftware essentieel voor advieskantoren. “Het onderzoek laat zien dat gebruikers vooral bij dit type software aangeven belemmeringen te ervaren in het wisselen van leverancier. Dit beperkt de normale, open marktwerking waarbij klanten bij gebrekkige dienstverlening snel kunnen wisselen van leverancier.” Bij advies- en vergelijkingssoftware doen zich volgens Oosterbaan minder van deze belemmeringen voor, maar bij die producten kan de leverancier mogelijk invloed hebben op de kwaliteit van het advies.

Winnaars: Adviesbox, Online Pro en Klik & Sluit

In het onderzoek van DFO kwam het pakket Adviesbox van Intersoftware als beste uit de bus in de categorie adviessoftware/financiële planningssoftware. In de categorie administratiesoftware beoordeelden gebruikers het pakket Online Pro van Online Groep als beste. Zowel Adviesbox als Online Pro scoort al jaren goed. Het pakket Klik& Sluit van Voogd & Voogd bleek het hoogst gewaardeerd in de categorie vergelijkingssoftware.

Grote verschillen

Uit het onderzoek van DFO bleken grote verschillen tussen softwarepakketten voor financiële dienstverlening. Gebruikers van de software beoordeelden de producten op onder andere prijs-kwaliteitverhouding, kwaliteit van de rapportage, compleetheid en beveiliging. Oosterbaan adviseert advieskantoren zich uitgebreid te oriënteren op het aanbod en meer te vergelijken dan alleen de prijs. “Praat met andere gebruikers en vraag naar de ervaringen in de praktijk. Immers, het onderzoek toont aan dat de verschillen tussen de pakketten aanzienlijk zijn.”

De komende weken publiceert DFO de samenvattingen van de verschillende onderdelen van het softwareonderzoek op zijn website. Intermediairs kunnen die daar gratis raadplegen.

Reageer op dit artikel