nieuws

Het mysterie van de verdwenen paling

Schade 2271

Een palingkwekerij liet een nieuw systeem met meerdere kweekbakken installeren. Na een tijd bleken 1,3 miljoen palingen te zijn verdwenen. De agrarisch verzekeringsexpert van Cunningham Lindsey ging op zoek naar de oorzaak.

Het mysterie van de verdwenen paling

Heeft u dat nu ook wanneer u een natuurserie op tv volgt? De Freek Vonken van onze tijd speuren alle verborgen plekken op onze aarde af om de kijker te plezieren met de meest vreemde creaties waar we het bestaan nooit van konden vermoeden. De gekste capriolen worden uitgehaald om het beest voor de camera te krijgen. “Laat dat nu toch met rust” is dan de eerste reflex. Het is toch geen probleem om niet alles te kennen en te weten?

Anno 2016 is dat “Not done”. Kennis is tenslotte macht. Onze wetenschappers zorgen er wel voor dat alles kan worden verklaard. Wikipedia vermeldt meer dan 100 verschillende awards op het gebied van  wetenschap om de race naar kennis gaande te houden.

Toch zijn nog lang niet alle mysteries van onze fascinerende natuur al opgelost. Sommige van die geheimen bevinden zich dichter bij huis dan de meeste mensen vermoeden. Neem nu b.v. de “Anguilla anguilla”, beter bekend als de paling. Wat is daar dan nog zo mysterieus aan, zult u denken?

Welnu, de paling wordt met uitsterven bedreigd. Wat is er precies aan de hand is, weet niemand. Het gedrag van de paling is voor de visserijbiologen nog altijd geen open boek. Waarom trekt de volwassen paling alleen naar de Saragossazee bij de Bermuda-eilanden om daar kuit te schieten? En hoe weet deze vis in zowel zoet als zout water te overleven en vindt het feilloos zijn weg naar de kraamkamer wanneer de paaitijd is aangebroken? Het is nog nooit iemand gelukt om paling tot vermeerdering aan te zetten. Palingeieren zijn zelfs nog nooit gevonden!

Klimaatinvloeden

Vermoedelijk zijn er meerdere factoren in het spel. Klimaatinvloeden zouden kunnen zorgen voor een andere koers van de Warme Golfstroom, waardoor de schieraal gedesoriënteerd raakt op zijn reis naar de paaiplaats. Ook de terugreis van de glasaal naar het vaste land kan daardoor verstoord raken. Omdat paling zich in gevangenschap niet voortplant, worden grote aantallen glasaal voor de kust van West Europa weggevangen en in speciale kweekbassins afgemest. Daarnaast speelt overbevissing van volwassen paling een rol. In ons land is de aal decennia lang commercieel de meest interessante vis geweest. Milieu vervuiling of een afname van voedselrijkdom door strengere milieueisen of sterfte door virussen, worden eveneens geopperd. Welk mechanisme er speelt en wat de hoofdoorzaak is, weet niemand.

De toekomst zal uit moeten wijzen of een beperkt vangstverbod voldoende is om de afname van de palingstand tot stand te brengen.

Een soortgelijk mysterie van ‘spontaan’ verdwenen paling deed zich voor in een dossier dat één van onze agrarische experts voor een verzekeraar van een palingkwekerij mocht behandelen. De kweker had een aannemer een geheel nieuw systeem met meerdere kweekbakken van elk 20 m3 laten bouwen. Om het water te zuiveren en van vers zuurstof te voorzien, was iedere bak met een ingenieus buizensysteem aangesloten op een centrale hoofdleiding. Voor de aanvoer van vers water werd gebruik gemaakt van een centraal aangedreven pomp. Via een spindel op een afsluiter kon in iedere bak apart de hoeveelheid instromend water worden geregeld.

Kort na de oplevering ontving de kweker circa vier miljoen glasaaltjes. Er deden zich daarna meermalen problemen voor met de afsluiters. Kennelijk waren deze te licht van uitvoering om de waterdruk te kunnen weerstaan. Om er voor te zorgen dat de bakken niet overstroomden, liet de kweker zich dan met een zuurstoffles in het water afzakken om de defecte afsluiter te vervangen. In een periode van enkele maanden werden op die wijze totaal acht afsluiters vervangen.

Uitval door sterfte

De afmestduur van de paling varieert sterk van 7 maanden tot 3 jaar. De voerkosten bepalen voor een groot deel het uiteindelijke rendement. Om de voerverstrekking te kunnen optimaliseren op het gewicht en de groei van de paling, werd de vis met tussenpozen gesorteerd op grootte. Bij de eerste sortering bleken uit liefst circa 1,3 miljoen palingen uit de kweekbakken te zijn verdwenen (!). Normaal was er ook wel enige uitval door sterfte te verwachten, maar onder aftrek daarvan bleek dat er in een periode van circa 7,5 maand nog altijd zo’n 850.000 stuks boventallig verloren waren gegaan.

Hoe dat kon bleek bij een latere schoonmaak van de centrale hoofdleiding. Daarin werden door de kweker enkele honderden zeer forse, levende palingen teruggevonden.

Na ons onderzoek en de reconstructie van het voorval, was onze conclusie dat iedere keer wanneer een afsluiter defect was geraakt en vervangen moest worden, een ‘wolk’ jonge paling onopgemerkt tegen de waterstroom in, uit de kweekbak was ontsnapt en in de centrale leiding terecht was gekomen. Na het vervangen van de defecte afsluiters, kon de vis niet meer terugkeren in de kweekbak. Omdat in de centrale toevoerleiding niet werd gevoerd, moesten de dieren daar op elkaar jagen om te overleven. Alleen de grootste en sterkste exemplaren hadden deze strijd van gedwongen kannibalisme vol kunnen houden.

Bedrijfsschade

Nadat alle feiten voldoende duidelijk waren, heeft onze opdrachtgever de berekende bedrijfsschade – in de orde grootte van € 330.000,00 – aan haar verzekerde uitgekeerd en de schadepenningen na een procedure, grotendeels op de leverancier van de defecte afsluiters kunnen verhalen.

Dit is een partnerbijdrage van Cunningham Lindsey. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Cunningham Lindsey.

 

Reageer op dit artikel