nieuws

Fred de Jong: ‘Fintech verandert beloningsmodel Schade’

Schade 5659

Omarm digitalisering, omhels de klant. Met die tekst, geprojecteerd op een heus tegeltje, gaf Fred de Jong gisteren de aanwezige adviseurs nog een welgemeend advies mee tijdens het symposium ‘Bedreiging of kans’. Volgens De Jong zorgt de toevloed aan fintech-oplossingen ervoor dat ook bij schade het beloningsmodel vanzelf onder druk komt te staan.

Fred de Jong: ‘Fintech verandert beloningsmodel Schade’

Het symposium werd gehouden in het voormalige Holland Financial Centre op de Amsterdamse Zuidas. Er werd ingegaan op de rol van de financieel adviseur in de ‘dynamische digitale wereld’. De eerste spreker was Alwin Oerlemans, Chief Strategy Officer bij pensioenbeheerder APG, die het event samen met Fred de Jong organiseerde. Bij herhaling zei Oerlemans de ontwikkelingen op zijn domein en in relatie tot fintech “spannend” te vinden. “Wij beheren het pensioen van 4,5 miljoen pensioendeelnemers. Het goed helpen van mensen wordt daarbij steeds belangrijker: hoe iemand beter zijn eigen toekomst kan bepalen. Wij geven mensen informatie, maar dat is nog geen adviseren. Dat laatste is voor ons nog een spannend terrein.”

‘Dat de klant centraal staat, is echt wennen voor ons’

Oerlemans zette daarna de bekende uitdagingen voor de pensioensector uiteen. De pensioensector heeft last van de lage rente, de vergrijzing, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, veranderende wet- en regelgeving en een veranderende klantbehoefte. “Dat de klant centraal staat, is echt wennen voor ons”, zo gaf Oerlemans ruiterlijk toe. Die klant wil meer keuzes, maar toch solidariteit en zekerheid. Klanten zijn daarnaast weinig risicobereid, maar neigen wel naar een meer individueel pensioenvermogen, zo haalde de APG-bestuurder onderzoek aan. Oerlemans onderstreept kritische opmerkingen uit de zaal over de ongerijmdheid van de pensioenwensen onder consumenten en hun gebrek aan kennis. “Het gaat erom dat je aligned bent. Dat je de belangen van de consument en degene die het pensioen voor hem regelt parallel krijgt.”

Integrale levensloopplanning

Oerlemans wijst erop dat pensioenadvies steeds meer rekening moet houden met het brede spectrum aan assets bij een deelnemer. De factor arbeid wordt daarbij steeds belangrijker. “Daarbij draait het niet alleen om verdiencapaciteit, maar wat je zelf kunt doen hoef je later niet in te kopen. Onze oudedagsvoorzieningen hebben een gigantisch designprobleem doordat de pensioenleeftijd in zo’n korte tijd zo omhoog is gegaan.”

Het was een impliciet pleidooi voor integrale levensloopplanning, waarbij de sector voor de uitdaging staat om zelfmanagement bij pensioendeelnemers te organiseren. Een zogeheten pensioen-APK kan werknemers helpen bij het zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun toekomst. “Een spannend punt”, is volgens Oerlemans de rol die de adviseur daarbij pakt om de pensioendeelnemer te helpen. Ja, er zijn fintech-oplossingen die advies op diverse domeinen al automatiseren, maar dat is volgens de CSO van APG hoofdzakelijk een interessante discussie de branche zelf. “Ik heb niet het idee dat het mensen het allemaal interessant vinden. Het moet gewoon werken.”

Positieve rol advies

Hierna was het woord aan Fred de Jong. De zelfstandig onderzoeker en adviseur verbaasde zich in de eerste plaats over het goeddeels ontbreken van aandacht voor big data, cybercrime en privacy in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vandaag. “Ook over de financieel adviseur wordt met geen woord gesproken. Een gemiste kans”, aldus De Jong. Hij wees op onderzoeken van het Nibud waaruit blijkt dat financieel adviseurs een positieve rol kunnen spelen bij het geluk en het welzijn van mensen. Aan capaciteit om op die adviesbehoefte in te springen ontbreekt het volgens De Jong niet. Volgens hem zijn er nog altijd zo’n 60.000 ‘financieel adviseurs’ in Nederland actief, van wie 13.000 bij het intermediair en 47.000 bij banken en verzekeraars. “Het aantal adviseurs is een stuk kleiner geworden, maar het is niet zo dat er veel te weinig adviseurs zijn. De capaciteit is er.”

De grootste uitdagingen voor de adviesbranche worden volgens De Jong opgeworpen aan de technische kant. Niet alleen door consumenten die online verzekeringen en – in veel mindere mate – kredieten afsluiten via internet, maar toch vooral door fintechbedrijven. Deze hebben volgens hem geleid tot verbeteringen op het vlak van connectiviteit, simplificatie en personalisatie. Dat biedt ook kansen voor adviseurs, meent De Jong. “Dat je veel meer weet heeft ook effect op het risicomanagement. Daar kun je veel meer aan doen. Ook bij consumenten, vanuit het oogpunt van preventie. Je hebt immers inzicht in iemands financiële situatie.”

Wegvallen dubbel werk

Aan de interne kant bij verzekeraars leidt fintech er volgens De Jong toe dat een groot deel van het werk wegvalt. “50% tot 60% is nu nog administratief werk. Maar straks hoef je niet meer alles dubbel te doen.” Uitdagingen zijn er volgens hem echter ook voor adviseurs. Zo komen er nieuwe producten en diensten (“zorg dat je een kennisvoorsprong hebt”), wordt het klantcontact anders en gaat de klant meer zelf doen. Dat laatste leidt er volgens De Jong toe dat het verdienmodel verandert, al wil hij zich deze middag niet meer dan een opmerking permitteren over dit heikele onderwerp. “Als de provisie bij schade gebaseerd is op werkzaamheden die je voor de verzekeraar verricht, gaat ook het beloningsmodel veranderen als je nog maar 40% van dat werk doet.”

Hybride toekomst

Toch had de onderzoeker hoofdzakelijk opbouwende tips voor het aanwezige intermediair. “Zorg dat je digitaal bij de tijd bent, zorg dat je anders bent, deel je kennis actief en word intiemer met je klanten. In mijn beleving is de toekomst hybride. Er is fysiek advies en online is daarnaast een hygiënefactor. Het intermediair heeft daarbij twee USP’s. Het is de enige partij die integraal kan adviseren. Daarnaast is er de onafhankelijkheid. Juist door de inzet van technologie, bijvoorbeeld op het vlak van productvergelijkingen, kun je je onafhankelijke positie veel sterker maken.”

Reageer op dit artikel