nieuws

Fors meer fraudeonderzoeken door verzekeraars

Schade 2158

Het aantal fraudeonderzoeken dat verzekeraars bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars melden, is in 2016 met 21% gestegen. Volgens het Verbond stijgt het aantal onderzoeken naar fraude in de acceptatiefase door de denk- en handelswijze van fraudeurs beter te analyseren en te voorspellen en informatie vaker te delen. Twee keer zoveel (vermeende) fraudeurs met ziekteverzuim liepen tegen de lamp.

Fors meer fraudeonderzoeken door verzekeraars

De toename van het aantal fraudeonderzoeken komt naar voren in de ‘voorjaarsfactsheet’  van het CBV. Later dit jaar moet duidelijk worden hoeveel onderzoeken daadwerkelijk zijn afgerond en hoeveel miljoen euro verzekeringsfraude daarmee is opgespoord of voorkomen.

Niet bestaande werknemers in nep-bv’tjes

Uit de voorjaarscijfers blijkt dat er in de top zes van fraudeonderzoeken niet is veranderd, al steeg het aantal gemelde onderzoeken bij alle fraudevormen behalve rechtsbijstand. Opvallend is de (zeer) ruime verdubbeling (+125%) van het aantal incidentonderzoeken naar fraude met ziekteverzuimverzekeringen. In  de meeste gevallen ging het hier om professionele fraude: niet-bestaande werknemers in nep bv’tjes krijgen eerst forse loonsverhogingen en kort daarop zijn ze allen plotseling ziek en wordt de verzekering aangesproken.
Hoewel het aantal zaken in vergelijking met autofraude meevalt, gaat het hier volgens het Verbond wel om forse bedragen per geval, die in de vele tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s kunnen lopen. Ook het aantal gemelde onderzoeken naar fraude met motorrijtuigen, lijstaanvoerder bij het aantal fraudeonderzoeken, nam overigens vorig jaar fors toe (+35%).

Lik-op-stukbeleid bij bewezen valse claims

Sinds verzekeraars eind vorig jaar van start gingen met een nieuwe aanpak, waarbij fraudeurs direct een factuur krijgen gepresenteerd van minimaal € 532, hebben veel sjoemelaars de gevolgen al in hun portemonnee gevoeld. In de eerste maanden ontvingen meer dan honderd fraudeurs via uitvoeringsorganisatie SODA een aansprakelijkstelling met factuur. Het grootste deel daarvan is inmiddels volledig geïncasseerd of afgehandeld met een betalingsregeling. Momenteel heeft zo’n 60% van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt de maatregel ingevoerd. Eind dit jaar geven naar verwachting vrijwel alle schadeverzekeraars ‘lik-op-stuk’ bij bewezen valse claims.

‘Verzekeraars steeds meer streetwise’

Verbondsdirecteur Schade Leo de Boer is blij met de voortvarende start van deze aanpak. ‘Wie fraudeert, betaalt de rekening. Fraude is een misdrijf en dus strafbaar, het blijft lang niet altijd bij deze rekening. Verzekeraars kunnen je ook royeren en in het Landelijk waarschuwingssysteem zetten en dan wordt het wel lastiger of heel duur om je nog te verzekeren.’ De Boer benadrukt dat verzekeraars steeds slimmer – ‘streetwise’ – worden en daardoor ook steeds meer signalen van onrechtmatig gedrag al bij het aanvragen van verzekeringen vinden. Dat percentage onderzoeken steeg in een paar jaar tijd ook van 40% naar 60% van het totaalaantal fraudeonderzoeken

Valse claims van scholieren

Het CBV gaf vorig jaar negen sectorbrede waarschuwingen voor nieuwe fraudevormen en –werkwijzen, waaronder een omvangrijke fraude met sluwe studenten die studievertraging simuleerden. Dat betrof valse claims van scholieren en studenten die na een (in scene gezet) scooterongeval onterecht stelden studievertraging op te lopen. De normbedragen voor een jaar studievertraging liggen tussen € 15.000 en € 20.000. De frauduleuze claims liepen deels stuk op ontbrekende medische onderbouwing.

Reageer op dit artikel