nieuws

Expertise 2.0: bekneld raken tussen een schuifdeur

Schade 3007

Het expertisevak is continu in ontwikkeling en verschuift meer en meer van het ‘droog’ aanleveren van een expertiserapport naar het door de expert leveren van oplossingen voor vaak complexe vraagstukken die bij schadegevallen ontstaan. Het luisteren naar de klant en het overzien van de verschillende belangen die spelen in het evenwicht tussen verzekerde, verzekeringnemer, makelaar en verzekeraar spelen daarbij een belangrijke rol.

Expertise 2.0: bekneld raken tussen een schuifdeur

Als voorbeeld wil ik een kwestie belichten waarbij een medewerker van een petrochemisch bedrijf (verzekerde) bekneld raakte tussen een schuifdeur in een loods, helaas met dodelijke afloop. Het bedrijf meldde de kwestie op haar werkgevers aansprakelijkheidspolis en ik werd gevraagd een technisch toedrachtonderzoek te doen naar de oorzaak van het voorval. De loods werd tot 2012 gebruikt voor de opslag van brandgevaarlijke materialen. In die tijd was het noodzakelijk om, in verband met de brandveiligheid, de loods te voorzien van zogenaamde branddeuren. Een branddeur is een deur die tijdens een brand het verspreiden van de brand moet tegengaan. De deur is derhalve gemaakt van brandwerend materiaal en de besturing is zo uitgelegd dat de deur altijd zal sluiten als het brandalarm in werking treedt. Omdat na 2012 de loods niet meer gebruikt werd voor brandgevaarlijk materiaal, werd de deur omgebouwd tot een “normale” toegangsdeur. Zie foto.

expertise

Beveiliging tegen bekneld raken

Vanaf april 2013 is de EN 16005-norm van kracht, waarin de veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren centraal staat. In de norm staat omschreven dat de deur voorzien moet zijn van een beveiliging tegen bekneld raken. Bij het ombouwen van de branddeur naar een toegangsdeur werd echter geen rekening gehouden met de EN 16005 waardoor de deur ook niet voorzien was van een beveiligingsmechanisme tegen beknellen. Bovendien, zo bleek uit ons onderzoek, was de besturing nog steeds gericht op het sluiten van de deur (zoals het een goede branddeur betaamt) en waren de drukknoppen waarmee de deur open of dicht gestuurd kon worden dermate verwarrend dat de deur onverwachts kon gaan sluiten. Door het ontbreken van de voornoemde beveiliging tegen beknelling ontstond een soort horror deur die vergelijkbaar is met de lift uit de gelijknamige film van Dick Maas.

Horror schuifdeur

Het mysterie van de horror schuifdeur werd mede ontrafeld door gebruikmaking van voor de gemiddelde expert onorthodoxe methoden. Zo hebben we alle cycli van het openen en sluiten van de branddeur op video vastgelegd en geanalyseerd. We hebben de kracht waarmee de deur dicht drukt kunnen bepalen aan de hand van een aangeschafte weegschaal. Niet direct een standaard attribuut waarmee de gemiddelde expert zijn expertise verricht. Wij hebben onze collega’s van de afdeling tactisch onderzoek diverse interviews laten afnemen bij diverse medewerkers en bewakingsvideo’s geanalyseerd om de laatste minuten voorafgaand aan het voorval helder in beeld te krijgen. Dit omdat er in eerste instantie sprake leek van een eventuele uit de hand gelopen practical joke van een collega van het slachtoffer. Gelukkig bleek dit niet het geval.

Internationale masterpolis

Voor de schadehandelaar van de verzekeraar was met bovenstaand onderzoek feitelijk de casus helder en had daarmee de rol van de expert uitgespeeld geweest kunnen zijn. In deze kwestie speelde echter ook mee dat de verzekeringnemer een holding is die over de gehele wereld soortgelijke loodsen met soortgelijke deuren heeft. Door de kwestie eveneens onder de aandacht te brengen bij de acceptatie afdeling van de internationaal lopende master polis, kon hier gericht een risico profiel van gemaakt worden door de verzekeraar. Naar aanleiding van het door de ons uitgevoerde onderzoek werd op aangeven van de verzekeraar door de verzekeringnemer een instructie uitgevaardigd om alle gelijksoortige deuren wereldwijd te laten onderzoeken door de diverse verzekerden zodat dergelijke voorvallen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Out of the box denken

Uit bovenstaande voorbeeld blijkt dat door het leveren van meer toegevoegde waarde dan alleen het produceren van een expertiserapport en door het ‘out of  the box’ denken van alle betrokken partijen, niet alleen het mysterie van de horror deur technisch ontrafeld kon worden, maar tevens de verzekeraar actief aan het stuur kon draaien om de schadelast voor de toekomst te beperken. Belangrijker nog; er werden mogelijk toekomstige slachtoffers (op andere sites in de wereld) voorkomen. De toekomst van het expertisevak zit hem volgens mij in het aandacht hebben voor alle (mogelijk) betrokken partijen in een schadedossier, waarbij de expert als een soort Haarlemmer olie steeds dient te beschikken over voldoende kennis, kunde en creativiteit om voor alle betrokken partijen te komen tot de meest ideale oplossing om de kwestie te kunnen afhandelen. Dit gaat veel verder dan het produceren van een expertiserapport.

Auteur: Wim van der Liet

Dit is een partnerbijdrage van Cunningham Lindsey. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Cunningham Lindsey.

Reageer op dit artikel