nieuws

Britse verzekeraars zwaar geraakt door nieuwe rekenregels letselschade

Schade 2894

Voor Britse (auto)aansprakelijkheidsverzekeraars dreigt een forse verhoging van de letselschade-uitkeringen. De regering heeft dinsdag bepaald dat de discount rate, een belangrijke factor bij het bepalen van de omvang van een uitkering, sterk omlaag gaat. Daarmee kunnen eenmalige letseluitkeringen niet meer met een vast percentage voor verondersteld rendement worden verlaagd. Verzekeraars dringen aan op een andere rekenmethode.

Britse verzekeraars zwaar geraakt door nieuwe rekenregels letselschade

De aanpassing is bekendgemaakt door de Lord Chancellor, die onder meer toeziet op het onafhankelijk functioneren van de rechtbanken. Die functie wordt vervuld door minister van Justitie Elizabeth Truss. Als letselschadeslachtoffers een eenmalige uitkering ontvangen, wordt het bedrag dat zij krijgen verlaagd aan de hand van het rendement dat zij kunnen maken door het bedrag te investeren. Deze zogeheten discount rate wordt bepaald aan de hand van de rendementen op de minst risicovolle beleggingen.

Enig acceptabele tarief

Dinsdag maakte Truss bekend dat die factor wordt verlaagd van 2,5% naar -0,75%. Dat zou betekenen dat letseluitkeringen voortaan moeten worden verhoogd in plaats van verlaagd: de ontvanger teert in de toekomst immers in op zijn geld. “Volgens de wet moeten claimanten worden behandeld als risicoaverse investeerders, rekening houdend met het gegeven dat zij financieel afhankelijk zijn van de uitkering, soms voor de rest van hun leven.” De discount rate is sinds 2001 niet gewijzigd, maar volgens Truss “is dit het enige wettelijk acceptabele tarief dat ik kan vaststellen”.

Consultatie

Ze voorziet – naast hogere letseluitkeringen – “een significante impact op de verzekeringsindustrie en een bijkomend effect op de gezondheidszorg”. Komende maand wordt een consultatie gestart om de gevolgen in kaart te brengen en mogelijke hervormingen voor te leggen, zoals een andere methode om de discount rate vast te stellen. Het nieuwe tarief gaat in per 20 maart.

Miljoenen winst verdampt

De verzekeringsbranche reageert geschokt. Een van de grootste verzekeraars Aviva kondigt aan dat de nettowinst over 2016 met € 450 mln neerwaarts wordt bijgesteld als gevolg van de aanpassing. Ageas denkt € 100 mln te moeten slikken. Minister van Financiën Philip Hammond heeft beloofd snel met de consultatie te starten. In allerijl is dinsdag een vergadering belegd met de minister, 14 verzekeraars en de voorzitters van intermediairverenigingen. Huw Evans, directeur van het Britse Verbond van Verzekeraars ABI, noemt de maatregel “extreem roekeloos”. De topman van verzekeraar QBE (extra verlies € 150 mln) vindt dat Truss de kwestie “ongelooflijk slecht” heeft aangepakt.

De branche dringt aan op snelle hervorming van de methodiek. De basis voor de discount rate wordt gevormd door de driejarige rente op indexgerelateerde staatsobligaties en die is negatief. Verzekeraars vinden dat geen goede weerspiegeling van hoe letselslachtoffers met hun uitkering omgaan. Bovendien zijn ze boos dat hun mening niet is gevraagd.

Reageer op dit artikel