nieuws

Afkoopsom regresrecht Wmo voor verzekeraars lager nu gemeente eigen bijdrage mag vragen

Schade 1821

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Verbond van Verzekeraars hebben hun overeenkomst over het regresrecht aangepast. In 2017 mogen gemeenten wel een eigen bijdrage vragen aan regrescliënten die gebruikmaken van een Wmo-voorziening. Eerder mocht dat niet. Later praten het Verbond en de VNG over een langdurige overeenkomst.

Afkoopsom regresrecht Wmo voor verzekeraars lager nu gemeente eigen bijdrage mag vragen

De VNG en het Verbond van Verzekeraars tekenden bij de inwerkingtreding van de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) al een overeenkomst voor 2015 en 2016 waarin de gemeenten het regresrecht afkochten bij verzekeraars. Aansprakelijkheidsverzekeraars lopen zo geen risico dat gemeenten hoge kosten willen verhalen voor cliënten die door schuld van een derde partij gebruik moeten maken van gemeentelijke Wmo-voorzieningen.

VWS dringt aan op eigen bijdrage

Die eerste overeenkomst is nu verlengd tot eind 2017. Belangrijke wijziging is de mogelijkheid die gemeenten krijgen om een eigen bijdrage te vragen aan de regrescliënt, net als bij reguliere Wmo-cliënten. Afgelopen twee jaar mocht dat niet, en daarmee was ook rekening gehouden in de hoogte van de afkoopsom die verzekeraars betaalden. Op aandringen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is dat nu gewijzigd. VWS constateerde dat de vrijstelling in strijd is met het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning.

Voor gemeenten wordt de overeenkomst met verzekeraars nu een stuk eenvoudiger. Ze kunnen elke Wmo-cliënt hetzelfde behandelen nu ook aan regrescliënten een eigen bijdrage mag worden gevraagd. Voor verzekeraars verandert er meer. Regrescliënten kunnen de kosten voor de eigen bijdrage namelijk wel betrekken bij de schadevergoedingsregeling die zij met hun aansprakelijkheidsverzekeraar afsluiten.

Precieze afkoopsom nog niet bekend

De hoogte van de afkoopsom die verzekeraars in 2017 betalen, is nog niet bekend. Die wordt uiterlijk 1 juli vastgesteld. Verwacht wordt dat die lager is, nu de eigen bijdrage van regrescliënten niet meer onder het afkoopbedrag valt.

Later dit jaar onderhandelen VNG en het Verbond over een meerjarige overeenkomst vanaf 2018. De minimale deelname is vastgesteld op 80% van de gemeenten. Doen er minder mee, dan kunnen Verbond en VNG beslissen de overeenkomst te ontbinden.

Reageer op dit artikel