nieuws

Verbond woest om uitlatingen Focwa-voorman

Schade 2885

Het Verbond van Verzekeraars is allerminst blij met het mediaoffensief dat Peter Brussel, voorzitter van Focwa Schadeherstel, heeft geopend om het prijsbeleid bij autoverzekeraars aan te kaarten. Volgens Brussel komt het kwaliteitsniveau in gevaar omdat verzekeraars al te zeer de tarieven voor autoschadeherstel proberen te drukken. Verbonds-directeur Leo de Boer spreekt van een “volstrekt uit de lucht gegrepen stelling.”

Verbond woest om uitlatingen Focwa-voorman

Eerder deze week waarschuwde Focwa Schadeherstel voor een onverantwoorde race to the bottom omdat sommige verzekeraars op dit moment schadeherstelbedrijven opnieuw onder druk zouden zetten om hun prijzen te verlagen. Volgens voorzitter Van Brussel komt het kwaliteitsniveau hierdoor in gevaar. “Verzekeraars claimen dat zij willen dat schadeherstellers investeren in kennis en kunde om auto’s veilig te herstellen. Dat betekent dat verzekeraars de sleutel in handen hebben voor tevreden klanten met veilige herstelde auto’s.”

Uit de lucht gegrepen stelling

Leo de Boer, directeur bij het Verbond van Verzekeraars is not amused door het mediaoffensief van Focwa. In een brief aan Van Brussel stelt De Boer diens uitspraak over het kwaliteitsniveau met verbazing te hebben gelezen. “Een uitspraak die u op geen enkele wijze onderbouwt en bovendien ook niet eerder ter sprake heeft gebracht bij onze leden noch bij het Verbond als branchevereniging. Vervolgens verbindt u aan deze uit de lucht gegrepen stelling ook nog een de conclusie dat verzekeraars de (verkeers)veiligheid in gevaar brengen. Tegen een dergelijke framing maak ik ernstig bezwaar. U jaagt daarmee de consument onterecht angst aan en dat vind ik een kwalijke zaak. Dit klemt nog eens te meer nu u deze uitspraken doet in uw functie als voorzitter van de branchevereniging van herstellers.”

Betaalbaar houden gezamenlijk belang

De Boer wijst op het “gezamenlijke belang” dat verzekeraars en herstellers hebben bij het betaalbaar houden van autorijden voor consumenten. “Dat is lastig in een branche als de onze die aan enorme veranderingen onderhevig is. Kennis, innovatie en ondernemerschap zijn de sleutelfactoren om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden.”

Voldoen aan eigen kwaliteitsstandaard

Ook voor Focwa zelf liggen daar volgens De Boer nog flinke uitdagingen. “In plaats van verzekeraars publiekelijk onheus te bejegenen zou Focwa er beter aan doen haar leden te ondersteunen bij de flinke uitdagingen die hen te wachten staan bij het voldoen aan de eigen kwaliteitsstandaard.”

Reageer op dit artikel