nieuws

Sponsored: ‘Kennis is grote kracht MS Amlin’

Schade 2346

“Kennis en relaties: daarin zijn wij onderscheidend.” Aan het woord is Gielijn Arends, Country Manager MS Amlin Nederland en resultaatverantwoordelijke voor Auto, Brand en Aansprakelijkheid. “Wij zijn in staat om heel inhoudelijk met onze klanten te sparren en kennen onze grotere klanten vaak ook persoonlijk. Dat is ook de reden dat wij 140 intermediairs hebben en geen 1.400. Onze lijnen zijn kort en wij kunnen snel schakelen.”

Sponsored: ‘Kennis is grote kracht MS Amlin’
Gielijn Arends: “Wij willen met onze kennis, producten en service waarde toevoegen voor onze klanten".

De schadeverzekeraar heeft in Nederland drie proposities in de markt. Samen met beursmakelaars bedient het bedrijf de grootzakelijke markt met maatwerkoplossingen die veel en leidende capaciteit vragen. Voor het midden- en kleinbedrijf worden makelaars en intermediairs snel en efficiënt geholpen met veelal gestandaardiseerde oplossingen. “De intermediairs en makelaars die met ons samenwerken kunnen via onze online Broker Portal acht producten van MS Amlin aanbieden aan hun klanten. Zij hebben direct toegang tot onze tarieven, krijgen een kant-en-klare offerte uit het systeem en hoeven dus niet eerst in de telefoon te klimmen”, zegt Arends. Opvallend is dat de gestandaardiseerde oplossingen van MS Amlin gebaseerd zijn op de kennis en kunde vanuit de grootzakelijke markt en daarmee verder gaan dan wat in de provincie gebruikelijk is.

De derde propositie is volmacht. “Hier hebben we door overname van portefeuilles een forse groei doorgemaakt en willen wij ook echt een sparringpartner zijn. Niet alleen in de verzekeringstechniek en het management van de portefeuille, maar zeker ook op het gebied van wet- en regelgeving. Onze kennis in alle facetten van het verzekeringsbedrijf inzetten, daar zijn we goed in.”

Kansen
“Ik ben trots op onze hechte teams van goed opgeleide en erkende professionals. In een veranderende wereld heb je kennis nodig om kansen te zien. Een voorbeeld daarvan is de oplossing die wij bedacht hebben voor de mogelijke toename van claims in het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze wet maakt het mogelijk dat patiënten met een klacht over hun zorgaanbieder nu bij een geschilleninstantie terecht kunnen die een schadevergoeding kan toekennen zonder dat er sprake is van een uitspraak over aansprakelijkheid. Voorheen moest men hiervoor de gang naar de civiele rechter maken. Ons product heeft tot doel de impact van de wet te verzachten en dat doen wij door onze kennis optimaal in te zetten”, zegt Arends.

Uitdagingen
Uitdagingen ziet Arends ook zeker voor de zakelijke verzekeringsmarkt. “Het beheersbaar houden van de kosten in de keten, maar ook de beschikbare verzekeringscapaciteit zijn absoluut uitdagingen. Voor wat betreft dit laatste punt zien we krapte in bijvoorbeeld Garage, Agrarisch en Volmacht. Segmenten met krapte zullen wij altijd serieus bekijken, al zullen wij niet altijd de oplossing kunnen en willen bieden.

Voor wat betreft het beheersen van de kosten in de keten is ‘standaardisatie waar het kan en maatwerk waar het moet’ een absolute noodzaak. Wij doen dat door te blijven investeren in digitalisering en procesverbetering. Voorbeelden hiervan zijn de eerder genoemde Broker Portal, maar ook onze digitale propositie voor Auto waar het intermediair haar portefeuille bij MS Amlin volledig online kan beheren, digitaal een polis ontvangt en premie online kan worden betaald. In de markt zoeken wij nadrukkelijk naar samenwerking met partijen om door middel van protocollen en afspraken de overdracht van informatie efficiënter te maken.”

Schadelast
“Een andere uitdaging is het omlaag brengen van de schadelast en het verbeteren van het rendement in Auto. Wij leveren hierbij maatwerk en bekijken vloten individueel om tot een juiste mix van premie, eigen risico en niet te vergeten risicomanagementoplossingen te komen. Onze risk engineers bijvoorbeeld gaan bij klanten langs om voorlichting te geven over de impact van hun rijgedrag. Groepen chauffeurs worden op die manier getraind met als doel veiliger rijden. Daarbij beginnen we binnenkort met een proef om rijgedrag te gaan meten. Met andere woorden: we kijken naar alle facetten om de schadelast te beperken.”

Van geheel andere aard is de invloed van het klimaat op de schadelast. “Door de aard van onze portefeuille bleven wij tot nu redelijk gevrijwaard van met name de hagelschades. Het is ongelooflijk lastig om toekomstige schades als gevolg van klimaatveranderingen in te schatten. Duidelijk is wel dat er in de huidige premiestellingen geen ruimte is voor grote calamiteiten zoals een zeer zware storm. Er moet meer vet op de botten komen om dergelijke calamiteiten op te kunnen vangen. Het klimaat biedt ons natuurlijk ook kansen. Zo hebben wij het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet op het gebied van wind- en zonne-energie. Daarbij zien we dat de investering in specialistische kennis op dit gebied zich uitbetaalt.”

Ambitie
Arends heeft ambities met Auto, Brand & Aansprakelijkheid in Nederland. “Wij willen de komende drie jaar 20 procent in premievolume groeien en dat natuurlijk met een winstgevend en gebalanceerd boek. Uiteraard is zo’n omzet geen doel op zich. Wij willen waarde toevoegen voor de klanten die wij gezamenlijk met het intermediair bedienen. Daarbij gaat het niet alleen om de premie, maar juist ook om service en goede, eerlijke en duidelijke producten. Wij kiezen nadrukkelijk voor langetermijnrelaties met onze makelaars, tussenpersonen en volmachten, maar zeker ook met onze verzekerden.

MS Amlin is onderdeel van de MS&AD Insurance Group, een top-10 schadeverzekeraar wereldwijd. Bij de vestiging in Amstelveen werken 200 mensen. Het team van acceptanten, schadebehandelaars en ondersteunende diensten is actief in Auto, Brand & Aansprakelijkheid verzekeringen. Het Transportteam, 75 man groot, onder leiding van Martin Hewett, is gevestigd in Rotterdam.

Gielijn Arends
Ooit dacht Gielijn Arends als zeeman aan de slag te gaan. Zijn opleiding tot maritiem officier aan de Zeevaartschool in Vlissingen gaf daar alle aanleiding toe. Na een avontuurlijke tijd aan boord van de zeeslepers van Smit kwam hij als schade-expert in aanraking met de co-assurantiebeurs. In 2002 ging hij aan de slag in de transportverzekeringen bij Fortis Corporate Insurance, het latere MS Amlin. Daar is hij nu Country Manager Nederland.

Dit artikel valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

 

Reageer op dit artikel