nieuws

Signalering: voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW – de Hoge Raad in beweging

Schade 1110

Met deze bijdrage attendeer ik u erop dat het leerstuk van de voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW de afgelopen paar maanden de bijzondere aandacht van de Hoge Raad heeft gehad.

Signalering: voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW – de Hoge Raad in beweging

In het kader van het mededingingsrecht, het onteigeningsrecht en de afwikkeling van claims in verband met effectenlease-overeenkomsten kwam het leerstuk bij Nederlands hoogste rechtscollege aan de orde. De drie arresten hebben mijn kantoorgenoten Annelijn Bloo-Kroes, Joske Hagelaars en ik in afzonderlijke bijdragen besproken. De links naar die artikelen vindt u hier:

De Hoge Raad is dus in beweging, hetgeen uw kijk op lopende zaken zou kunnen beïnvloeden en waardoor er allicht nieuwe loten aan de stam van de voordeelstoerekening kunnen worden toegevoegd.

Auteur: Annet van Duijn

Reageer op dit artikel