nieuws

Ron Verhulsdonck: ‘Invloed van risicomanagers neemt toe’.

Schade 1743

Risicomanagers hebben nieuwe vaardigheden nodig om het toenemend aantal risico’s bij te benen. Vooral digitale problemen staan hoog op de agenda. Volgens Ron Verhulsdonck, CEO Chubb Benelux zijn vooral grotere bedrijven zich bewust van cyberrisico’s. “Ze gaan daar steeds professioneler mee om.”

Ron Verhulsdonck: ‘Invloed van risicomanagers neemt toe’.

Technologie, de supply chain en reputatieschade baren risicomanagers in de Benelux de meeste zorgen. Vooral digitale problemen staan bij elk bedrijf hoog op de agenda. Dit wordt versterkt door de Meldplicht Datalekken die sinds 1 januari 2016 in Nederland geldt.

Risk-managers hebben dan ook nieuwe vaardigheden en hulpmiddelen nodig, blijkt uit onderzoek van ACE (The Changing Role of the Risk Manager). Ze hebben steeds meer moeite mee het toenemend aantal risico’s bij te benen. “Wij vinden het dan ook erg belangrijk hen te helpen deze nieuwe risico’s te begrijpen en aan te pakken”, aldus Verhulsdonck. “Dat doen we met ons jaarlijkse Chubb Benelux Risk Forum.”

Cyberrisico’s

Grotere bedrijven en multinationals zijn zich bewuster van cyberrisico’s. “Ze gaan daar steeds professioneler mee om”, weet Verhulsdonck. “Bedrijven begrijpen dat ze risk management serieus moeten nemen. De invloed van risicomanagers neemt toe.”

De vraag is of de verzekeringssector de middelen heeft om met de snelveranderende economie om te gaan. “Risico’s zijn ongelofelijk ingewikkeld geworden en verschillen sterk van sector tot sector”, zegt Verhulsdonck. “Kennis en ervaring spelen een sleutelrol. Alleen als verzekeraars nauw samenwerken met klanten en hun makelaars, kunnen ze risicomanagers oplossingen op maat aanbieden die verder gaan dan traditionele verzekeringspolissen. In feite doen ze een compleet voorstel voor risk management.”

Aansprakelijkheid

Makelaars en klanten hebben laten weten dat zij helder omschreven verzekeringsproducten willen en op zoek zijn naar gezamenlijk ontwikkelde risk management-oplossingen. “Dit is een van de redenen waarom we eerder dit jaar van start zijn gegaan met Cyber Enterprise Risk Management.” Deze oplossing dekt eigen schade als gevolg van verlies van bedrijfsinkomsten, gegevensherstel en cyber-afpersing. Daarnaast is er dekking voor aansprakelijkheid jegens derden en de kosten van crisisbeheersing. Crawford & Company zal optreden als centrale contactpersoon voor klanten. “Via hun platform kunnen cyberincidenten dag en nacht gemeld worden.”

Fusie

De fusie tussen ACE en Chubb maakt het volgens Verhulsdonck gemakkelijker om Nederland en België een nog completere productenportefeuille aan te bieden. “Daarnaast stelt het nieuwe Chubb ons in staat de markt beter te segmenteren, zodat we elk segment van producten en diensten kunnen voorzien die op hun specifieke behoeften zijn toegespitst.”

Dit is een bewerking van een artikel uit het post event report van de Chubb Benelux Risk Forum.

Reageer op dit artikel