nieuws

Radar trekt nut brilverzekering in twijfel

Schade 3019

Waarom een brilverzekering afsluiten als het eigen risico hoog is en schade of verlies veelal gedekt zijn door een andere verzekering? De radioversie van consumentenprogramma Radar heeft kanttekeningen geplaatst bij de brilverzekering die opticienketen Pearle aanbiedt.

Radar trekt nut brilverzekering in twijfel

Onder de titel ‘Brilverzekering bij Pearle: nuttig of nutteloos?’ besteedde Radar zaterdag aandacht aan de casus van een 13-jarige jongen die zijn bril had beschadigd bij een balspel. De moeder meende een beroep te kunnen doen op de verzekering tegen verlies of beschadiging die ze bij Pearle had afgesloten. De opticien wees de claim echter van de hand omdat na oogmeting was gebleken dat de jongen sowieso een andere bril, met een andere sterkte, nodig had. Daarbij voelde Pearle zich gesterkt door de polisvoorwaarden waarin staat dat de consument recht heeft op: ‘reserveonderdelen van dezelfde soort en kwaliteit en met glazen van dezelfde soort, deugdelijkheid en sterkte’.

Fraude voorkomen

Op navraag van Radar stelt Pearle dat de clausule is opgenomen is om fraude te voorkomen. Radar noemt dat “begrijpelijk” maar stelt tegelijkertijd dat dat oogafwijkingen bij kinderen veel vaker en sneller komen dan bij volwassen. Daarnaast leert navraag van het programma bij vergelijkingssite Independer en het Verbond van Verzekeraars dat inboedel-, aansprakelijkheids- of zorgverzekeringen vaak ook een dekking hebben voor een bril die kwijtgeraakt of stuk is.

Checken lopende verzekeringen

Radar: “Als de verzekering toch niet uitkeert, omdat bij kinderen de ogen elk jaar veranderen, loont het dan wel om een speciale brilverzekering af te sluiten? In de polis staat dat er een eigen risico geldt van 20% en bij verlies zelfs 40%. Mensen die een bril nodig hebben doen er verstandig aan om eigen lopende verzekeringen te checken of brillen al niet gedekt zijn. Daarnaast is het verstandig om een kostenafweging te maken tussen de premie van de verzekering en de kosten van een nieuwe bril met inachtneming wat er gedekt wordt bij de brilverzekering.”

Reageer op dit artikel