nieuws

Allianz haalt bakzeil in letselschadezaak

Schade 4733

Allianz moet alsnog de letselschade betalen in een slepend conflict met een verzekerde die meer dan 15 jaar geleden whiplashklachten opliep bij een aanrijding. De verzekeraar meende sterk te staan door te stellen dat de vrouw in kwestie op het moment van het ongeval helemaal niet in de betrokken auto zat. Het Gerechtshof Den Haag zet een streep door deze redenering.

Allianz haalt bakzeil in letselschadezaak

Het slachtoffer rijdt op 17 september 2001 rond vier uur ’s middags als bijrijder van haar zoon in een busje door Rotterdam. Na het afslaan klapt er een achterligger op het busje. De vrouw heeft in eerste instantie geen pijnklachten, maar wel de dag erop, waarna ze zich ook meldt bij haar huisarts. Deze constateert whiplashklachten na een aanrijding. De klachten worden sindsdien alleen maar erger waarna de vrouw arbeidsongeschikt raakt.

De Zwolsche Algemeene, rechtsvoorganger van Allianz en op dat moment de verzekeraar van de achterligger, weigert echter over de brug te komen. De verzekeraar betwist dat de vrouw op het moment van het ongeval in de wagen zat en baseert zich daarbij mede op een verklaring van de achterligger. Die stelt na het ongeval naar het busje te zijn gelopen en daarbij de vrouw niet te hebben aangetroffen. De zoon van het slachtoffer verklaart echter dat zijn moeder direct na het ongeval het busje heeft verlaten om Chinees te gaan halen.

Om vier uur Chinees halen kan juist zijn

De stelling van Allianz dat het vreemd is dat de vrouw rond vier uur ’s middags al Chinees ging halen doet volgens de uitspraak van het Hof niet ter zake. “Voor zover het al niet voor de hand ligt dat appellante rond vier uur ’s middags eten is gaan halen, betekent dat nog niet dat het niet juist kan zijn. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat appellante ook heeft verklaard waarom zij al vroeg eten is gaan halen (namelijk in verband met afspraken voor haar werk). Het hof weegt hierbij voorts mee dat op zichzelf bezien niet onlogisch is dat appellante vrijwel direct na de aanrijding is uitgestapt, omdat appellante op dat moment nog geen klachten had.”

Het Gerechtshof gaat ook niet mee in de redenering dat de huisarts en de verzekeringsarts die whiplash constateerden geen getuigen zijn geweest van het ongeval. “Op zichzelf brengt Allianz c.s. terecht naar voren dat het bij vrijwel alle hiervoor genoemde elementen uit de bewijsvoering uiteindelijk gaat om verklaringen van appellante zelf. Zo is de huisarts zelf geen getuige geweest van de aanrijding en de verzekeringsarts evenmin, en moeten zij het doen met wat appellante hen vertelt. Ook het aanrijdingsformulier is uiteindelijk niet meer dan een weergave van de verklaring van appellante.”

Geen bewijs voor vooropgesteld plan

Dat is voor het hof evenwel geen reden aan deze stukken niet de overtuiging te ontlenen dat de vrouw als passagier van haar zoon in het busje zat. “Bij deze overtuiging is voor het hof met name van belang dat appellante zich al de volgende dag bij de huisarts heeft gemeld met letsel dat passend is bij een aanrijding en daar ook over de aanrijding heeft verteld. Als, zoals Allianz c.s. impliceert, deze bij de huisarts afgelegde verklaring onjuist zou zijn (in de zin dat appellante tegen de huisarts heeft gelogen over het letsel en/of de aanrijding), moet appellante dit letsel vrijwel direct na de aanrijding hebben verzonnen, althans hebben verzonnen dat dit letsel is opgetreden bij de aanrijding, en daarbij hebben bedacht om de volgende dag naar de huisarts te gaan om het gefingeerde letsel en/of de gefingeerde betrokkenheid bij de aanrijding te onderbouwen. Er zijn geen aanknopingspunten gesteld of gebleken om van dit scenario, waarbij dus sprake is van een uitgewerkt, vooropgesteld plan om schadevergoeding te verkrijgen, uit te gaan. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat uit de medische stukken voldoende blijkt dat sprake is van consistente whiplash-gerelateerde klachten.”

Reageer op dit artikel