nieuws

Van Duin (Achmea): ‘Verbod op winstuitkering leidt tot premieverhogingen’

Schade 1680

De initiatiefwet van PvdA, CDA en SP om de winstuitkering door zorgverzekeraars blijvend te verbieden zal leiden tot hogere verzekeringspremies. Dit stelt Willem van Duin, voorzitter van de raad van bestuur van Achmea in een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens Van Duin komt het voorstel neer op een onteigening van privaat kapitaal dat, bij doorgang van het voorstel, gecompenseerd moet worden.

Van Duin (Achmea): ‘Verbod op winstuitkering leidt tot premieverhogingen’

Een grote Kamermeerderheid vindt dat zorgverzekeraars ook in de toekomst geen winst mogen uitkeren. Zij steunen een wetsvoorstel van PvdA, CDA en SP, die vinden dat goede gezondheidszorg boven het financiële resultaat van verzekeraars staat.  Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 geldt een verbod op winstuitkeringen voor zorgverzekeraars. Dat verbod eindigt begin volgend jaar.

Heldere afspraken in 2006

“Achmea heeft in 2006 bewust besloten om deel te nemen aan het nieuwe volledig privaat uitgevoerde zorgstelsel”, zo schrijft Van Duin in zijn brief. “Daaropvolgend is ook al het vermogen uit de publieke en private zorgverzekeringsentiteiten overgeheveld naar de nieuwe zorgentiteiten die toen tijdelijk beklemd waren onder de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet. Dit is gebeurd in de wetenschap dat heldere afspraken zijn gemaakt dat de beklemming van vermogen, de facto het verbod om winst uit keren na tien jaar zou komen te vervallen. (…) Het moge duidelijk zijn dat het besluit om actief te worden in de private zorgverzekeringsmarkt niet zou zijn genomen als duidelijk was dat het vermogen in deze activiteit permanent beklemd zou worden en er dus geen duurzaam rendement gemaakt kan worden.”

Financiële compensatie voor onteigening

Van Duin rekent voor dat 2,65 miljard euro privaat geld is gestoken in het vermogen van het zorgonderdeel van Achmea (Zilveren Kruis), waarvan 650 miljoen euro vanuit andere onderdelen van de groep. “Zoals ook de Raad van State aangeeft, is het gebruikelijk om bij onteigening, financieel te compenseren. Ontneming van eigendom wordt als disproportioneel gezien. Mocht dit wetsvoorstel doorgang vinden, dan moet er duidelijkheid zijn over de financiële compensatie als gevolg van deze onteigening”

Meer kapitaal aantrekken

Volgens de bestuursvoorzitter van Achmea heeft het feit dat Achmea actief is op verschillende onderdelen van de verzekeringsmarkt ertoe geleid dat de risico’s zijn gespreid en daarmee het kapitaal (Solvency) lager is. “Als de wettelijke beperking er komt, is dat voordeel verdwenen en moet Achmea meer kapitaal aantrekken om de solvabiliteit op het gewenste niveau te houden. Een en ander leidt tot premieverhogingen.”
De VVD-fractie in de Tweede Kamer is als enige grote fractie tegen het initiatiefwetsvoorstel. Binnenkort stem de Kamer over het wetsvoorstel.

Reageer op dit artikel