nieuws

‘Stel aov voor zelfstandigen verplicht’

Schade 2406

Verzekeringsadvocaat Karin Machielsen pleit voor de terugkeer van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Belangrijkste reden daarvoor is dat verzekerden vaak vergeefs een beroep doen op hun aov, aldus Machielsen.

‘Stel aov voor zelfstandigen verplicht’

Verzekeraars kregen er maandagavond in consumentenprogramma Radar ouderwets van langs, onder anderen van Machielsen. Volgens haar wordt in zeker de helft van de gevallen een claim ten onrechte niet gehonoreerd. Ze noemde onder meer een bouwvakker die niet als beroepsarbeidsongeschikt werd beoordeeld omdat hij de administratie nog kon doen en klanten nog kon bezoeken. “En zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen. Het is een trend.” Rechtszaken duren vaak lang en als de verzekerde in hoger beroep gaat, volgt geregeld een schikking. Radar liet een anonieme arbeidsongeschikte aan het woord die bij wijze van schikking zijn betaalde premie terugkreeg.

Terugkeer WAZ

Machielsens collega-advocaat Agnes Koerts denkt dat verzekeraars berekenend te werk gaan. Zij calculeren volgens haar in dat de helft van de afgewezen claimanten het erbij laat zitten. Het collectief Zelfstandigen Bouw heeft een zwartboek met 400 klachten aangeboden aan de verzekeraars. Machielsen pleit voor de terugkeer van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) voelt wel voor zo’n verplichte aov, maar haar collega Steven van Weyenberg (D66) is wat terughoudender. “Als mensen niet willen, wil ik ze niet dwingen.”

‘Relatief weinig klachten’

Volgens het Verbond van Verzekeraars valt het wel mee met de onvrede bij verzekerden: “In zijn algemeenheid zijn er relatief weinig klachten over het al dan niet toekennen van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. Het aantal zaken dat bij het klachteninstituut Kifid wordt aangemeld en gegrond wordt verklaard blijft beperkt tot circa honderd per jaar op in totaal meer dan 280.000 verzekerden.” Vorig jaar werden 35.000 aov-uitkeringen gedaan. “Veruit de meeste geven geen aanleiding tot meningsverschillen of juridische procedures.”
Het Verbond wijst op het belang van een deskundige claimbeoordeling om de premie binnen de perken te houden. Vorig jaar zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals het invoeren van het recht op een second opinion, een duidelijker gezondheidsverklaring en de introductie van verzekeringskaarten. Volgens het Verbond zijn er daarnaast protocollen opgesteld waarin de rechten van verzekerden zijn vastgelegd. “Waar daar aanleiding toe was, hebben verzekeraars de eigen klachtenprocedures en claimbeoordeling aangepast.”

Reageer op dit artikel