nieuws

‘Slechte resultaten sturen schadeverzekeringsmarkt richting innovatie’

Schade 208

De stijgende schadelast bij verzekeraars overschaduwt de gerealiseerde kostenreducties en voert de druk in de markt op tot een nieuw niveau. Dit is een van de conclusies van het Marktrapport Schade 2017 van Baken Adviesgroep en schade-expert CED waarin de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt onder de loep wordt genomen. “Innovatie zal op termijn een sterke impact hebben.”

‘Slechte resultaten sturen schadeverzekeringsmarkt richting innovatie’

Ondanks dat in 2015 verzekeraars hun bedrijfskosten wisten te verminderen, leidde dit volgens het onderzoek niet tot een verbetering van het behaalde resultaat. De bruto combined ratio, de geleden schade plus bedrijfskosten als percentage van de bruto geboekte premie, verslechterde voor het vijfde jaar op rij tot een kritiek niveau van 99%. “Wanneer gekeken wordt naar de individuele deelmarkten, wordt duidelijk dat de resultaten per markt sterk verschillen: motorrijtuigen en transport zijn verliesgevend terwijl de overige markten zich tussen de 85% en 100% bevinden”, aldus het onderzoek.

Grote verschillen
Naast de behaalde zwakke resultaten, daalde ook het totale volume in de markt met meer dan 0,5%. “Ook hier zijn de verschillen tussen de deelmarkten groot: de zakelijke motorrijtuigen markt groeit, terwijl andere segmenten juist krimpen. Het samenspel van deze ontwikkelingen zet de markt op scherp, wat zich heeft vertaald naar een sterke focus op innovatie en de eerste zichtbare tekenen van marktconsolidatie.”

Impact van innovatie
De recente ontwikkelingen omtrent Nationale Nederlanden en Delta Lloyd passen volgens Baken Adviesgroep en CED binnen deze context. Daarnaast zal innovatie op de lange termijn een sterke impact hebben op het verzekeringslandschap. “Een groot aantal start-ups onder het label InsurTech werkt wereldwijd aan verzekeringen van de toekomst. Technologische ontwikkelingen zoals blockchain, big data en drones worden door deze start-ups gebruikt om bijvoorbeeld claims efficiënter af te handelen of risico’s beter in te schatten”, concludeert men in het onderzoek.

Meegaan in trend?
Het blijft voor beide partijen echter de vraag of bestaande verzekeraars met deze trend meegaan en voldoende kunnen innoveren, of dat ze ruimte laten voor nieuwe partijen om de markt te betreden. “Kunnen start-ups uitgroeien tot nieuwe marktspelers en wat zijn de kansen voor partijen als Google of Apple?”, vragen Baken Adviesgroep en CED zich af. In het rapport worden voorbeelden van beiden geschetst: de New Yorkse start-up Lemonade en de samenwerking tussen Google en Allianz in Frankrijk.

Reageer op dit artikel