nieuws

ASR-topman Jos Baeten: ‘Provisieverbod op schade is niet aan de orde’

Schade 373

18Jos Baeten is blij met de resultaten van ASR. Het bedrijf dat in juni een beursgang beleefde doet het goed. De groei in het schadebedrijf is volledig te danken aan het intermediair zegt Baeten. En zij hoeven zich wat hem betreft niet bezig te houden met een provisieverbod op schade. “Ik houd me daar in ieder geval níet mee bezig.”

ASR-topman Jos Baeten: ‘Provisieverbod op schade is niet aan de orde’

Het is vrijdagochtend, kwart over negen. Jullie cijfers zijn sinds zeven uur bekend. Zit je al met een schuin oog naar de koers te kijken?
Baeten: “Ik heb nog niet gekeken. Ik volg het niet van minuut tot minuut, ik kijk zo’n 1 a 2 keer per week. Ja, dat is echt waar. Ik ben met het bedrijf bezig, met het leveren van resultaat. En die resultaten zijn goed.”

Jullie schadetak is erg winstgevend, hoe verklaar je dat?
“De hele markt worstelt met het resultaat op schade, dus wij zijn erg blij met hoe wij het doen. We zijn al jaren scherp op kosten, en belangrijker: we durven de goede prijs voor het risico te vragen, zelfs als dat ons marktaandeel kost. We zijn daar heel gedisciplineerd in. Dat hoeft niet altijd een hogere premie te betekenen, het betekent meer dat je technisch heel goed kijkt.”

Hoe gaat het specifiek met de autoportefeuille van ASR?
“Je ziet in de cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek dat alle autoverzekeringen onder druk staan, alle combined ratio’s liggen boven de 100 procent. We zullen naar een marge moeten, want dat is uiteindelijk niet vol te houden. De prijzen zullen dus stijgen. Onze overall combined ratio voor schade is 94,4 procent maar met auto zitten ook wij het krapst. We hebben onze premies met een paar procent omhoog moeten doen. Ik heb het dan nadrukkelijk over een paar procent en niet over de tientallen procenten die je ook wel hoort.”

Jullie onderdeel Distributie en Services droeg meer bij aan het resultaat: € 12 mln over de eerste negen maanden.
“Ja, vorig jaar was dat nog € 5 miljoen over dezelfde periode. We hebben het met dat onderdeel over de Van KampenGroep en meer recent volmachtbedrijf SuperGarant en assuradeur Corins. Zij zijn goed op weg om substantieel bij te dragen aan onze winst.”

Over distributie gesproken: het woord intermediair komt in het persbericht niet voor.
“Wij laten altijd zien dat wij een echte intermediairverzekeraars zijn en daar zijn we ook trots op. Onze investeringen in het intermediair zijn groot. De groei van 4 procent in het schadebedrijf is ook volledig aan het intermediair te danken. Dat het persbericht het intermediair niet noemt komt omdat het is gericht op financiële markten en die zijn vooral geïnteresseerd in het resultaat. Maar ik geef twee keer per jaar een persconferentie en dan benoem ik altijd onze band met het intermediair.”

Nu we het toch over het intermediair hebben, wat vind je van de berichten dat er een groter ongelijk speelveld aankomt en dat er binnen het Verbond gesproken wordt over een verbreding van het provisieverbod naar schade?
“Ik heb dat verhaal gelezen en ik herken me daar helemaal niet in. Ik distantieer me er ook van. Ik vind dat we rust moeten creëren in de markt. Daar is iedereen bij gebaat. Natuurlijk komt de evaluatie van het provisieverbod er aan en natuurlijk moet je er als markt over praten. Dat gebeurt ook binnen het Verbond. Dat is work in progress. En daar helpt deze actie van Nh1816 niet bij.”

Zou het intermediair zich bezig moeten houden met een mogelijk provisieverbod op schade?
“Laat ik het zo zeggen: ik houd me daar in ieder geval niet mee bezig. Kijk, wat er in de leventak is gebeurd met complexe producten: daar heeft een provisieverbod echt zin gehad. Je moet je steeds afvragen welk probleem je aan het oplossen bent. Binnen schade is dat niet aan de orde en daarom herken ik het geluid niet.”

Je hebt vaker gezegd dat consolidatie in de verzekeringsmarkt onvermijdelijk is. Zijn NN en Delta Lloyd een goede combinatie?
“Ik kan daar alleen in algemene zin over zeggen dat er in de markt relatief weinig groei is, en dat consolidatie dus onontkoombaar is. Wij hebben recent ook een aantal overnames gedaan en dragen op die manier bij aan een gezonde markt.”

Is ASR nu groot genoeg?
“Dat vragen beleggers ook altijd. De vraag zou eigenlijk moeten zijn: ben je goed genoeg? Ik denk dat wij heel goed meekomen, qua schaal, kostenniveau en performance. We kunnen het op eigen kracht.”

Reageer op dit artikel