nieuws

NVGA wil aan relatie met verzekeraars werken

Schade

De schademarkt groeit niet, maar het volmachtkanaal wel. “Die groei gaat ten koste van de volmachtgever en dat maakt onze relatie soms kwetsbaar”, zegt NVGA-voorzitter Michael de Nijs.

NVGA wil aan relatie met verzekeraars werken

Op de 55e Algemene Ledenvergadering riep De Nijs op tot meer ‘partnership’ met de aanbieder. “De afgelopen jaren is de liefde onder druk komen te staan. We moeten, net als in een goed huwelijk, aan de relatie blijven werken.” Die spanning ontstond mede door de beloningsdiscussie waar NVGA en verzekeraars niet uitkwamen. “Maar dat is slechts een klein onderdeeltje. Belangrijker is de verscherpte verhouding tussen ons en de verzekeraars als gevolg van toegenomen concurrentie. Toen de schademarkt in de lift zat waren we grote vrienden want we profiteerden allemaal. Maar nu de schademarkt al enkele jaren niet groeit is dat veranderd. Het volmachtkanaal groeit ten koste van de volmachtgever.”

Premievolume
Tijdens de ledenvergadering liet de voorzitter zien dat de leden qua premievolume flink zijn gestegen en het schaderesultaat eveneens een stijgende lijn vertoont. Ook belichtte hij de actualiteit omtrent de beloning. “Als bestuur zijn we blij te constateren dat nagenoeg iedereen erin is geslaagd passende beloningsafspraken te maken waarbij er voor een deel compensatie is gevonden in de tekencommissie en andere waarborgen daaromheen. Daarmee is een belangrijke stap naar de toekomst gezet.”

Reageer op dit artikel