nieuws

Slachtofferadvocaten klaar voor ‘no cure no pay’

Schade

Vanaf 1 januari 2014 is het advocaten toegestaan om letselschadezaken aan te nemen op basis van ‘no cure no pay’. Het gaat om een experiment van vijf jaar. Volgens de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) zal de proef leiden tot verbetering van de toegang tot het recht voor slachtoffers.

Slachtofferadvocaten klaar voor ‘no cure no pay’

Vanaf dit jaar is het advocaten toegestaan om tijdelijk in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun cliënt een ‘resultaatgerelateerde beloningsafspraak’ te maken. Daarmee is een uitzondering gemaakt op het algemene verbod voor advocaten om hun declaratie afhankelijk te maken van de uitkomst van hun rechtsbijstand. Doel van het experiment is volgens de Nederlandse Orde van Advocaten het bieden van een grotere toegang tot het recht voor een specifieke groep rechtzoekenden. “Het betreft de groep die niet valt onder de reikwijdte van de Wet op de rechtsbijstand en in beginsel dus niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, maar desalniettemin onvoldoende draagkrachtig is om zelf de kosten te dragen voor juridische bijstand.”
Niet-advocaten
Volgens de vereniging ASP die met het experiment aan de slag gaat, werd in de letselschademarkt het concept ‘no cure no pay’ al op grote schaal aangeboden door niet-advocaten. “Ook in gevallen waarin dat niet nodig is. Bijvoorbeeld in zaken waarin geen discussie is over de aansprakelijkheid. In dat geval moet de aansprakelijke partij ook de redelijke advocaatkosten betalen.” De bij ASP aangesloten advocaten bieden alleen ‘no cure no pay’ aan in gecompliceerde zaken. “Het geldt alleen voor zaken waarin serieuze discussie is over de aansprakelijkheid of het causaal verband. Gedacht kan dan worden aan medische fouten of beroepsziektenzaken.”
Uitwassen
Om uitwassen te voorkomen, is voor het experiment een genuanceerde beloningsvorm bedacht: de Resultaatsafhankelijk Urenbasis Beloning (RUB). “Tegenover de garantie dat de cliënt niets betaalt als geen resultaat wordt geboekt, staat de zekerheid dat de cliënt nooit meer dan een vast percentage van zijn schadevergoeding aan advocaatkosten kwijt is”, aldus ASP. “Om te vermijden dat de advocaat met een paar uur werk een torenhoog honorarium incasseert, mag de advocaat alleen de door hem gewerkte uren in rekening brengen, tegen een verhoogd uurtarief. De totale rekening, inclusief BTW, kan nooit hoger zijn dan maximaal 35 % van de schadevergoeding. Dat geeft zekerheid voor de cliënt.”
Volgens de vereniging ASP die ruim 120 slachtofferadvocaten vertegenwoordigt, zal het experiment leiden tot verbetering van de toegang tot het recht voor slachtoffers. “Omdat het de mogelijkheid vergroot de best gekwalificeerde en meest gespecialiseerde advocaten op het gebied van letselschade in te schakelen.”

Reageer op dit artikel