nieuws

Delta Lloyd legt zich neer bij verbod verhoging WGA-premie

Schade

Delta Lloyd gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 30 oktober 2013. Daarin werd bepaald dat voor klanten de premie van hun WGA-eigenrisicodragerpolissen niet tussentijds eenzijdig mag worden verhoogd met een beroep op de en-blocclausule.

Delta Lloyd legt zich neer bij verbod verhoging WGA-premie

Geen hoger beroep dus, maar wel blijft de verzekeraar bij het standpunt dat ze de en-blocclausule op de juiste manier heeft toegepast. “Wij vinden het echter belangrijker om onze klanten nu duidelijkheid te geven over de premie van hun WGA-ER verzekering in 2014”, zegt Delta Lloyd. “Daarom passen wij de uitspraak toe op alle klanten in een vergelijkbare situatie. Wij draaien daarom de premieverhoging terug voor onze klanten die een contractvervaldatum na 1 januari 2014 hebben. We zetten die WGA-ER verzekeringen tegen de premie van 2013 voort tot de volgende contractvervaldatum. Bij klanten waar het contract op 1 januari 2014 afloopt, wordt de premieverhoging wel doorgevoerd. Onze klanten worden deze week door Delta Lloyd geïnformeerd over de gevolgen die dit besluit voor hen heeft.”

Uitspraak
De uitspraak werd gedaan in kort geding, aangespannen door de Universiteit Utrecht, supermarkt Dirk van den Broek en het Deventer Ziekenhuis. Partijen kregen van Delta Lloyd premieverhogingen tot 500% voor de kiezen. De rechtbank: “Het dient voor rekening en risico van de verzekeraar te komen dat hij zijn eigen risico’s niet goed heeft ingeschat, waardoor hij geconfronteerd wordt met tegenvallende resultaten.” Geen overmacht, dus geen beroep op de enbloc-bepaling.

Tegenvaller
De uitspraak was een forse tegenvaller voor de verzekeraar die eind februari bekend maakte geleidelijk aan te willen stoppen met verzekeringen voor WGA eigenrisicodragers. "Per 1 januari 2016 trekt Delta Lloyd zich volledig terug uit de WGA-ER markt en bieden wij geen WGA-ER verzekeringen meer aan", aldus de verzekeraar.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.