nieuws

Coovex: ‘Onafhankelijke expertise waarborgen’

Schade

Verzekeraarklachten.nl, een digitaal klachtenmeldpunt voor consumenten, heeft de Stichting Coovex opgericht (Centrale Organisatie Onafhankelijke VerzekeringsExpertise). De nieuwe stichting, die ook een keurmerk voor expertise-/onderzoeksbureaus wil gaan voeren, zou in de toekomst als een onafhankelijke tussenschakel de opdrachten van verzekeraars aan expertise- en onderzoeksbureaus moeten gaan verdelen.

Coovex: ‘Onafhankelijke expertise waarborgen’

Verzekeraarklachten.nl stelde onlangs in een brandbrief aan het Verbond van Verzekeraars de huidige praktijk van 'belangenverstrengeling' tussen expertise-/onderzoeksbureaus en verzekeraars aan de kaak. Het is in strijd met de gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond dat onderzoeksbureaus op welke wijze dan ook zijn gelieerd aan verzekeringsmaatschappijen. De nieuwe stichting moet gaan waarborgen dat de verzekeraar voortaan geen enkele invloed meer heeft op de keuze van het onderzoeksbureau, aldus initiatiefnemer Anton Rietveld. "Die selectie, waarbij vanzelfsprekend wél met noodzakelijke technische criteria rekening wordt gehouden, wordt voortaan écht onafhankelijk gemaakt door Coovex."
Het zal de verzekeraars veel geld kunnen gaan kosten als zij niet aan het idee willen meewerken, dreigt Rietveld. "Als verzekerden iedere keer waarbij een aan de verzekeraar gelieerd bureau op hun dak wordt gestuurd een contra-expertise eisen, is het voor de verzekeraar veel goedkoper en eenvoudiger om het direct via Coovex te laten lopen." Hoewel verdere technische details omtrent geldstromen tussen verzekeraars, Coovex en de bureaus nog moeten worden uitgewerkt, denkt Rietveld dat het initiatief voor het einde van het jaar geïmplementeerd kan worden.
Het Verbond van Verzekeraars zegt zich niet te herkennen in de door Rietveld c.s. geschetste problematiek. "Teleurstellend", aldus Rietveld, "het zou verzekeraars sieren om Stichting Coovex waar mogelijk te ondersteunen, in welke vorm dan ook."

Reageer op dit artikel