nieuws

Eerste stap in fraudebeheersing bij inkomensverzekeringen

Schade

Het Verbond van Verzekeraars heeft een ‘handreiking’ ontwikkeld om fraude bij inkomensverzekeringen snel te herkennen, aan te pakken en te beheersen. De handreiking is een eerste stap naar een structurele fraudeaanpak door inkomensverzekeraars, die volgend jaar verder vorm moet krijgen.

Eerste stap in fraudebeheersing bij inkomensverzekeringen

In de handreiking 'Verbetering aanpak fraude met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen' krijgen inkomensverzekeraars praktische informatie, zoals voorbeeldteksten die kunnen worden gebruikt bij het informeren van klanten over fraudebestrijding en checklists om te controleren in hoeverre de aanpak van fraude binnen de organisatie is geborgd. Eind 2011 wordt door het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) een individuele niveaumeting houden om te kijken op welk fraudebeheersingsniveau inkomensverzekeraars zich bevinden. Concrete cijfers over de mate waarin momenteel wordt gefraudeerd met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ontbreken vooralsnog.

Reageer op dit artikel