nieuws

Verbond wil provisiemodel bij schade behouden

Schade

Het Verbond van Verzekeraars zegt de positie van schadeverzekeringen nader te hebben onderzocht en “dit heeft ertoe geleid dat het Verbond het provisiemodel bij schade als beloningsmogelijkheid wil behouden”. Dat zegt de koepel van verzekeraars in reactie op het vrijdag door Adfiz gepubliceerde document ‘Financiële dienstverlening in beweging’. Het Verbond typeert de Adfiz-visie als “een goede stap”.

Verbond wil provisiemodel bij schade behouden

"Uit het Adfiz-document spreekt dat een (grote) verandering nodig is", zo concludeert het Verbond van Verzekeraars. "Adfiz vindt dat de financieel adviseur aan de zijde van de klant moet staan; het Verbond bepleitte dit ook in zijn position paper 'De klant aan het stuur'."
Het Verbond typeert het door Adfiz bepleitte accent op opleiding, tucht, permanente educatie en consumentenvoorlichting als "de goede richting".
Het Verbond zegt benieuwd te zijn welke produkten in de ogen van Adfiz onder de categorie 'financieel advies' vallen. "Het Verbond hoopt op een ruime werkingssfeer op dat punt." Volgens het Verbond zegt Adfiz in het visiedocument weliswaar iets over het verbieden van omzetbonussen en incentives, "maar niet over actieve transparantie bij wat Adfiz noemt 'verzekeringsadvies'-produkten; het Verbond wacht het definitieve beloningspaper af om daar meer duidelijkheid over te krijgen".
De koepel van verzekeraars neemt alvast een voorschot: "Voor inkomensverzekeringen en andere complexe produkten hecht het Verbond onverminderd aan spoedige invoering van het CAR-systeem. Tenslotte raadt het Verbond een schriftelijke opdrachtbevestiging tussen adviseur en klant aan bij schadeverzekeringen."

Reageer op dit artikel