nieuws

Ongevallenpolis in gezinspakket VKG

Schade

Het Gezinspakket van serviceprovider VKG is uitgebreid met een ongevallenverzekering. Kenmerkend aan de polis is dat de uitkering bij invaliditeit afhankelijk is van de mate van invaliditeit.

Ongevallenpolis in gezinspakket VKG

De uitkering zal hoger uitvallen naarmate het percentage invaliditeit toeneemt. Ook kent de verzekering geen eindleeftijd. Dit betekent dat ongevallen ook voor personen boven de 65 jaar verzekerd kunnen worden. De ongevallendekking is € 50.000 bij overlijden en € 100.000 bij invaliditeit. Wanneer iemand 100% invalide is geraakt, wordt een uitkering van € 225.000 in het vooruitzicht gesteld.

Reageer op dit artikel