nieuws

De Friesland krijgt plek binnen Achmea

Schade

Zorgverzekeraar De Friesland wordt per 1 januari onderdeel van het Achmea-concern. Beide bedrijven hebben daartoe dinsdag een intentieverklaring getekend. Binnen het concern zal De Friesland een zelfstandige positie behouden als separate divisie met een eigen verzekerdenraad, raad van bestuur en raad van commissarissen.

De Friesland krijgt plek binnen Achmea

Het gaat nadrukkelijk niet om een overname, zegt woordvoerder Bert Rensen: "Er komt een coöperatieve fusie tussen De Friesland en de Vereniging Achmea, grootaandeelhouder van Eureko." Binnen de Achmea-holding houdt De Friesland de komende vijf jaar een onafhankelijke positie. In de nieuw te vormen divisie zullen ook de zorgverzekerden van direct-writer FBTO worden ondergebracht. Daarmee komt de totale portefeuille van De Friesland, nu circa 500.000 verzekerden groot, op 680.000 verzekerden. Achmea komt op een totaal van ruim 5 miljoen.
Volgens beide organisaties heeft de overname geen gevolgen voor de 500 medewerkers van De Friesland, die stelt binnen Achmea-verband de continuïteit te kunnen waarborgen. "De financiële risico's voor regionale en kleine zorgverzekeraars nemen de komende jaren snel toe door de bezuinigingen, de verwachte afschaffing van vereveningsmechanismen en de verscherpte Europese regelgeving. Samengaan met Achmea biedt ons de mogelijkheid die risico's te spreiden."
De Friesland gaat in Achmea-verband de zorginkoop in de provincie Friesland voor zijn rekening nemen.

Reageer op dit artikel