nieuws

CVS: inboedelpremies laatste jaren nauwelijks gestegen

Schade

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) herkent zich niet in de cijfers die MoneyView onlangs presenteerde over een forse stijging van de inboedelpremies voor huurders. “Uit onze statistieken blijkt dat de gemiddelde premie voor inboedelverzekeringen van het derde kwartaal 2008 tot en met het tweede kwartaal 2010 met 4,4% is gestegen (van € 119 naar € 124). Rekening houdend met inflatie houd je netto nauwelijks een stijging over”, aldus manager Fred Treur.

CVS: inboedelpremies laatste jaren nauwelijks gestegen

"Kijk je naar de nieuw gesloten polissen, dan is de stijging gemiddeld 7,5% geweest over dezelfde periode (van € 126 naar € 135). De in het onderzoek genoemde percentages (40% over drie jaar, red.) zijn dus niet herkenbaar voor ons." Ook de introductie van een nieuwe inboedelwaardemeter in 2008 leidde volgens Treur niet tot grote verschuivingen: "Op individueel niveau kan het wel voorkomen dat er tussen de oude en nieuwe inboedelwaardemeter grote verschillen zijn die in het oog springen, maar wij herkennen dergelijke grote verschuivingen niet."
Uit de cijfers over 2009 blijkt dat het rendement (voor herverzekering) van particuliere brandverzekeringen in de periode 2007-2009 uitkwam op 5%, 8% respectievelijk 9% van de verdiende premie, zegt Treur. "Als er al sprake zou zijn van een forse stijging van de premies, dan was er in ieder geval ook sprake van een forse toename van de schadelast."

Reageer op dit artikel